Hvorfor er Koranen på arabisk?

Hvorfor er Koranen akkurat på arabisk? Er det sant at araberne hadde mer behov for det? Er arabere utvalgt folkeslag? Gjør jeg en gunnah hvis jeg sier at jeg misliker arabere. Har fått denne meningen etter å ha kjent flere arabere gjennom flere år.


Bismillah

Wa alaikum assalam wa rahmatullah,

Det er bare hyggelig at du spør. Det er viktig å spørre om ting i Islam man er usikker om.

Koranen er på arabisk fordi den ble åpenbart på arabisk som var profetens (fred være med ham) språk, akkurat som andre hellige bøker var åpenbart for profeter på deres respektive språk. Dessuten er arabisk et språk som er ganske rikt med flere varianter av forskjellige ord, unike bøyningsformer, begreper, osv.

I begynnelsen av sura Yusuf står det: "Vi har visselig åpenbart den, Koranen på arabisk, så dere må forstå." (12:2)

Imam Ibn Kasir skriver under dette verset i sitt mesterverk: Dette fordi språket arabisk er veltalende, mest uttrykksfult og mest omfattende av alle andre språk. Det er mest egnet til å uttrykke de forskjellige meningene folk har behov for. Derfor ble den beste boken åpenbart på det beste språket, for den beste av profetene og ved den beste av englene. Dette skjedde i den beste av verdensdelene, og åpenbaringen begynte i den beste måneden i året nemlig ramadan. På denne måten ble denne boken perfekt på alle vis. (Tafsir Ibn Kasir)

Det er flere andre steder i Koranen hvor det står forskjellige forklaringer om hvorfor den var åpenbart på arabisk. Se for eksempel: 20:113, 39:28, 41:3, 42:7, 43:3, osv.

I et annet vers står det om hva folk hadde sagt i tilfelle Koranen ikke var åpenbart på arabisk: "Hadde Vi gjort den til en Koran på fremmed språk, ville de sagt: «Hvorfor er ikke dens ord gjort forståelige? Et fremmed språk, og en araber?» Si: «Den er ledelse og legedom for dem som tror.» Men de som ikke tror, har tunghørthet i sine ører, og de er blinde for den. De er som folk som kalles fra et sted i det fjerne." (41:44)

Det har for øvrig ingen ting med det å gjøre at arabere hadde mer behov for Koranen enn noen andre. Denne boka er som en veiledning til alle mennesker. Det står i sura al-Baqara: "I måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett..." (2:185) Men siden arabere var de aller første som fikk dette budskapet, så var det naturlig og hensiktsmessig at det ble åpenbart på arabisk, slik at de først forstod det på en best mulig måte før de gikk ut og lærte det videre til andre. Dette er selvsagt en stor ære for språket arabisk så godt som for arabere. Men det gir ikke dem en ubetinget fortrinn overfor andre mennesker. Språk, etnisitet, geografisk tilhørighet og hudfarge har ingen betydning i islam. Koranen understreker at det er taqwa (gudsfrykt) som teller: "Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Sannelig, den mest ansette av dere i Allahs øyne er den mest gudfryktige. Allah er visselig Allvitende, er vel underrettet." (49:13)

Med andre ord er alle mennesker like i Allahs øyne. Forskjellen ligger i god karakter, gode manerer og handlinger.

Å si noe slikt som at jeg misliker de, er svært negativt uansett hvem det måtte gjelde. Islam lærer oss om å ha gode tanker om andre, og om å handle godt med selv sine fiender så langt det lar seg gjøre. Det finnes utallige eksempler på dette fra  vår kjære profets liv (fred være med ham). Ifølge hans sedvane er vi nødt til å vise godhet mot andre.
 

Wassalam
Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3