Anger - hva menes med å erindre ens synd ?

Spørsmål:

De lærde nevner at det å angre er: ”Å hate synden og søke tilgivelse hver gang en husker synden, slik Hasan al Basri (måtte Allah være fornøyd med ham) har sagt”. Hva betyr ”hver gang en husker det”? Betyr dette å gjenta ens anger når man repeterer handlingen, eller hver gang en erindrer dette, eller begge deler?


 

Image

Svar:

Walaikum assalam wa rahmatullah

Man bør repetere ens anger hver gang en husker synder begått i fortiden og når man igjen begår en synd:

  1. Hvis man husker en synd fra fortiden er det anbefalt å reiterere ens anger og søke tilgivelse, samtidig som man yttrykker takknemlighet ovenfor Allah for den suksess han har gitt over å ha forlatt synden; og

  2. Hvis man ender opp med å begå samme synd igjen er det obligatorisk å be om tilgivelse enda en gang, selv om man ender opp med å synde gjentatte ganger.

Lærde forteller dessuten at det ikke forventes at en faktisk husker alle sine synder fra fortiden og ber om tilgivelse for all disse individuelt. En generell anger for fortidens synder er både akseptabelt og tilstrekkelig.

Noen nøkkelpunkter relatert til anger

  1. Man skal ikke slutte å angre selv om man fortsetter å begå synder. Man bør heller fornye og repetere ens anger hele tiden, samtidig som man strever med å fullføre betingelsene av oppriktig anger, at en forlater synden og beslutter å aldri returnere til de syndefulle handlinger.

Synd er ofte tegn på dårlige vaner som vi har tilegnet oss og det krever repetitiv anger for at en skal bli istand til å frigjøre seg fra den. Allahs sendebud (fred være med ham) minner oss i flere hadither at ”Allah kontinuerlig aksepterer en tjeners anger helt til hans siste pust.” (Tirmidhi (3460) og Ahmad (5885), fra Ibn Umar (måtte Allah bli fornøyd med ham).

  1. Nøkkelen til vellykket anger er ikke bare at en beslutter seg for å forlate synden, men at en finner ut hva som faktisk forårsaker synden og at en så holder seg borte fra selve årsakene.

For eksempel hvis man ser på ulovlige ting når man surfer alene på internett om kvelden, vil vellykket anger være endring av sine rutiner og vaner som fører til at en slik synd ikke lenger blir begått, samtidig som man streber for å oppfylle betingelsene for oppriktig anger (nemlig dyp gjentagende anger, at en forlater synden og at en er resolutt i å ikke vende tilbake til synden.)

De tidligste muslimene pleide å si, ”Enhver som tenker på [en handlings] konsekvenser vil være trygg

Og Allah alene gir suksess.

Oversatt av Javaria T., kilde: sunnipath.com

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3