Viktige årstall i Islam

Av Waseem Shazad

545: Hadrat Abdullah, vår kjære profets (fred være med ham) far, blir født.

570: Elefantenes år. Abraha (guvernøren av Yemen angriper Mekkah Makka). I august 
blir profeten Muhammad (fred være med ham) født. 

576: Profeten (fred være med ham) besøker Madina med sin mor Sayyida Aminah bint Wahab. Hun dør dette året.

578: Profetens (fred være med ham) bestefar Shaiba ibn Hashim bedre kjent som Abdul Muttlib (497-578) dør.

583: Profeten drar på en handelsreise til Syria ifølge med Abu Talib (497-578). Møter munken Bahira.

586: Deltagelse i slaget ved Fijar.

595: Ekteskap med Hadrat Sayyida Khadijah bint Khuwaylid (555 - 619, måtte Allah være til lags med henne). 

605: Megler fred i stammen Quraish gjeldende en tvist om deltagelse under plassering av Hajar-e-Aswad, den svarte steinen).

610: Første åpenbaring (wahi) finner sted.

613: For første gang siden åpenbaringen misjoneres Islam åpent til publikum.

615: Første gruppe av muslimer emigrerer til Etiopia.

616: Andre gruppen av muslimene emigrerer til Etiopia.

617: Quraish innleder boikott av stammen Banu Hashim.

619: Boikotten opphører. Sørgens år. Hadrat sayyida Khadijah (måtte Allah være til lags med henne) og Abu Talib dør.

620: Reisen til Taif. Miraj sharif, profetens nattelige himmelreise, finner sted.

622: Emigrasjon, Hijrah, til Madina. Islamsk kalender, hijri-kalenderen, starter.

622: Ghazwah-e-Badr, slaget ved Badr, finner sted. Landsforvisning av stammen Bani Qainuqa.

625: Ghazwah-e-Uhud, slafvhm) dørget ved Uhud, finner sted. Landsforvisning av stammen Banu Nadir.

626: Felttog mot Banu Mustaliq.

627: Ghazwah-e-Khandaq, Vollgrav-slaget, finner sted. Landsforvisning av stammen Banu Quraiza.

628: Pakten av Hudaybiyya. Erobring av Khaybar. Brev sendt til flere statsoverhoder med invitasjon om å konvertere til Islam.

629: Første Hajj. Felttog mot Mauta.

630: Erobring av Mekkah. Slagene ved Hunayn, Autas og Taif.

632: Felttog mot Tabuk.

632: Den siste store preken, Hujjat-ul-widah, ved profetens eneste og siste pilgrimsreise.

632: Profeten (fred være med ham) går bort.

632: Hadrat Abu Bakr (573-634) valgt til kalif. Felttog mot Syria under ledelse av Hadrat Usamah. Slagene av Zu Qissa, Zu Abraq og Naqra. Felttog mot Bani Tamim og

Musailama kazzab.

633: Felttog mot Bahrain, Oman, Mahran, Yemen og Hadramaut. Slagene ved Kazima, Mazar, Anbar og andre steder..

634: Slaget ved Basra, slaget ved Damascus, slaget Ajnadin.. Hadrat Umar (584-644) blir den andre rettledede kalif.

635: Erobring av Damaskus.

636: Slaget ved Yarmuk. Slaget ved Qadsiya. Erobring av Madain.

637: Erobring av Syria og Jerusalem.

638: Erobring av Jazirah.

641: Erobring av Aleksandria.

642: Slaget ved Nehawand. Erobring av Egypt.

643: Erobring av Azerbaijan og Tabaristan.

644: Erobring av Farz, Sistan, Karman, Makran og Kharan.

644: Martyrium av Hadrat Umar (måtte Allah være til lags med ham). Hadrat Usman (580-656, måtte Allah være til lags med ham) blir valgt til den tredje rettledede kalif.

Under hans styret blir nesten hele Nord-Afrika, Kauksus og hele Iran erobret.

656: Martyrium av Hadrat Usman (måtte Allah være til lags med ham). Hadrat Ali (599-661, måtte Allah være til lags med ham) blir den fjerde rettledede. Kamel

slaget.

657: Hovedstaden blir flyttet fra Madina til Kufa i dagens Irak. Siffin slaget.

658: Slaget ved Nahrawan.

659: Hadrat Muawiya (måtte Allah være til lags med ham) erobrer Egypt.

660: Hadrat Ali (måtte Allah være til lags med ham) gjenvinner kontrollen over Hidjaz og Yemen.

661: Martyrium av Hadrat Ali (måtte Allah være til lags med ham). Hadrat Hassan (625-669, måtte Allah være til lags med ham) blir kalif. Han abdiserer.

Hadrat Muawiyah (602-680, måtte Allah være til lags med ham) blir khlifah. Slutt på Kilafah e Rashidah al-khilafah al-rashidah, rettskaffent kalifatet.

662: Khawariji opprøret.

666: Angrep på Sicilia.

670: Grunnleggelsen av byen Qairowan i dagens Tunisia. Erobring av Kabul.

672: Øya Rhodos blir erobret.

677: Erobring av Samarkand.

680: Beleiring av Konstantinopel, dagens Istanbul. Hadrat Muawiya (måtte Allah være til lags med ham) går bort. Yazid (645-683) etterfølger ham.

Martyrium av Hadrat Hussayn (626-680, måtte Allah være til lags med ham) ved Karbla.

683: Yazids sønn Muawiyad II (661-684) etterfølger ham.

684: Hadrat Abdullah bin Zubayr (624-692, måtte Allah være til lags med ham) blir Kalif i Makka. Marwan (623-685)

blir Kalif i Damaskus.

685: Marwan dør og hans sønn Abdul Malik (646-705) etterføger ham.

686: Mukhtar ibn Abi Ubayd (622-687) blir kalifen i Kufa.

687: Mukthar blir drept av hæren til Hadrat Abdullah bin Zubayr (måtte Allah være til lags med ham).

691: Kufa blir erobret av Abdul Maliks hær.

692: Martyrium av Hadrat Abdullah bin Zubayr (måtte Allah være til lags med ham). Abdul Malik styrer hele det muslimske riket.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3