Sayyidah Sawdah, mor til de troende

Islamske kilder forteller ikke mye om Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med henne) som var datter av Zam’ah, tilhørende Quraish stammen. Moren het Shamoos, som også tilhørte en respektert stamme. Etter dødsfallet til Sayyidah Khadija (måtte Allah være til lags med henne), var profeten Muhammad (fred være med ham) svært sorgsfull og nedstemt. Da Khaula, som var gift med en sahabi, merket dette, nevnte hun Sayyidah Aisha og Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med dem begge) for profeten (fred være med ham), med tanke på et ekteskap. Etter kort tid giftet profeten (fred være med ham) seg med Sayyidah Aisha.

bism

Islamske kilder forteller ikke mye om Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med henne) som var datter av Zam’ah, tilhørende Quraish stammen. Moren het Shamoos, som også tilhørte en respektert stamme. 

Etter dødsfallet til Sayyidah Khadija (måtte Allah være til lags med henne), var profeten Muhammad (fred være med ham) svært sorgsfull og nedstemt. Da Khaula, som var gift med en sahabi, merket dette, nevnte hun Sayyidah Aisha og Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med dem begge) for profeten (fred være med ham), med tanke på et ekteskap. Etter kort tid giftet profeten (fred være med ham) seg med Sayyidah Aisha.

Noen dager etter dette ekteskapet, inngikk profeten (fred være med ham) ekteskap med Sayyidah Sawdah, som var en enke på nesten 50 år. Hovedmotivet bak dette ekteskapet var pass av døtrene til Sayyidah Khadija, nemlig Sayyidah Umme Kulthoom og Sayyidah Fatima (måtte Allah være til lags med dem begge). Til tross for dette, passet profeten (fred være med ham) godt på rettighetene hennes, som førte til at begge levde et harmonisk liv i hverandres selskap.

Sayyidah Sawdah var tidligere gift med sin fetter, Sukraan ibn Amr. Han var sterk motstander av islam og muslimene, og han hånet og latterliggjorde muslimene slik majoriteten av befolkningen i Makka gjorde.

Etter at Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med henne) fikk kjennskap til Koranen og profetens sunnah, viste hun stor interesse og aktelse for islam. Sukraans benektelse av denne sannhet var svært tungt og vanskelig for henne, og hun holdt sin overbevising skjult likevel, etter en kort periode begynte islam å virke inn på Sukraan, og førte til slutt at begge reverterte til islam.

Senere døde Sukraan ibn Amr av sykdom omtrent fem år før hijrah. Dødsfallet skjedde da muslimene var på flukt på grunn av de lidelser de ble påført av islams motstandere i Makka. Etter dødsfallet, reiste Sayyidah Sawdah tilbake til Makka, hvor forholdene hadde forbedret seg.

Ekteskapet med profeten (fred være med ham) ble inngått omtrent tre år før hijrah. De bodde tre år sammen i Makka, før profeten (fred være med ham) utvandret til Madina. Den gang var Madina en liten landsby hetende Yathrab. Ordet betydde dårlig og elendig på arabisk. Som sitt navn, hadde denne landsbyen en svært dårlig og skitten atmosfære. Det førte til at sykdommer var utbredt i landsbyen. Profeten (fred være med ham) ga landsbyen et nytt navn, Madina, som betyr by. Og etterhvert ble denne landsbyen faktisk forvandlet til en by med Allahs velsignelser. Atmosfæren forandret seg fra dårlig og elendig til god og behagelig.

Fra Madina sendte profeten (fred være med ham) Zaid ibn Harith (måtte Allah være til lags med ham) til Makka for å hente Sayyidah Sawdah og de andre familiemedlemmene. Sayyidah Sawdah kom så sammen med begge døtrene, Sayyidah Umme Kulthom og Hadhrat Fatima, til menneskehetens ideal.

Profeten (fred være med ham) og Sayyidah Sawdah (måtte Allah være til lags med henne) fikk ingen barn sammen, men fra tidligere ekteskap hadde hun en sønn, Abdur Rahman, som ble martyr i Faras-krigen.

Etter hijrah flyttet Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) hjem til profeten (fred være med ham). Flere islamske kilder forteller at begge konene til profeten hadde et godt forhold til hverandre til tross for stor aldersforkjell. Sayyidah Sawdah er kjent for sin praktfulle personlighet. Hun var lydig, respektfull og morsom. Denne eminente personligheten døde omtrent 22 e.h. i Madina. Det var i den siste tiden med Hadhrat Umar Farooq (måtte Allah være til lags med ham) som kalif.

Hadhrat Sawdah er tilskrevet fem hadither, hvorav en finnes i Bukhari samlingen. Sahaba som har sitert henne er Abdullah ibn Abbas, Abdullahibn Zubair og Yahya ibn Abdur Rahman (måtte Allah være til lags med dem alle).

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3