Umm al-Mu'mineen Sayyidah Umme Salma

bism

Det virkelige navnet var Hind, men hun ble bedre kjent som Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne). Hun var datter av den velkjente høvdingen Abu Omayya, som kom fra Bano Makhzoom, og tilhørte Quraish stammen. Moren, Atikah bint Amir kom fra Bano Faras. Abu Omayyas sjenerøsitet var legendarisk. Når han og hans følgesvenner la seg ut på en reise, sørget han for at karavanen fikk alt de trengte underveis. Nettopp på grunn av slik ualminnelig stor sjenerøsitet ble han kalt ”Zad-ar-rakib” som betyr ”Eier av gaver og sjenerøsitet for hans følgesvenner og medreisende.”

Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) ble gift med Abdullah bin Abdul Asad. Han var bedre kjent som Abu Salma. Han var fetteren til Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) og ”melk-broren” til profeten Muhammad (fred være med ham). De fikk fire barn sammen; Salma, Omar, Durra og Zainab.

Abu Salma var blant de 10 første av profetens (fred være med ham) følgesvenner, som ble muslim. Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) fulgte etter mannen sin, og ble muslim. Det førte til at de fikk mange motstandere i Makka, som plaget og hånet dem. Tilslutt flyktet de til Abyssinia, også kalt Habsha. Etter en periode i Abyssinia kom ekteparet tilbake til Makka. Noen kilder forteller at de kom tilbake etter å ha hørt at to sterke og ledende skikkelser som Omar ibn Khattab og Hamza hadde konvertert til Islam. Men da de kom tilbake til Makka, skjønte de raskt at det ikke var et godt valg. Derfor, etter tillatelse fra profeten Muhammad (fred være med ham), bestemte de for å flykte videre til Madina.

Da ekteparet skulle flykte til Madina, ble Sayyidah Umme Salma holdt tilbake i Makka av familien sin. Abu Salma (måtte Allah være til lags med ham) ble nødt til å flykte alene. Salma  som enda var et spedbarn, ble tatt fra moren av Bano Makhzoom. Slik ble hele familien splittet. Dette var smertelig for henne. Etter denne triste hendelsen pleide hun å dra til stedet, hvor sønnen ble fratatt, og gråt hele dagen. Dette foregikk i en periode uten at noen fra Bano Makhzoom reagerte eller følte med henne. Tilslutt fikk hun støtte av fetteren, som hjalp henne ut av hele situasjonen, slik at hun kunne flykte til Madina sammen med sin sønn.

Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) reiste alene fra Makka, men på veien til Madina møtte hun Othman ibn Talha, som kjente henne igjen. Han var en nær venn av Abu Salma. Da han så at hun var alene bestemte han seg for å følge henne helt til Madina. I følge Sayyidah Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) hadde hun aldri møtt en slik skånsom og respektabel personlighet før. Han gikk foran hennes kamel. Når hun skulle ned fra kamelen, flyttet han seg til en viss distanse, etter at kamelen hadde satt seg. Slik at hun kunne gå av kamelen selv. Det samme gjorde han hvis hun skulle sitte på kamelen igjen. Da de kom frem til Quba nær Madina, dro Othman tilbake til Makka. Slik ble familien gjenforent, og levde lykkelig sammen med barna sine frem til slaget ved Badr 2. e.h, hvor de aktivt deltok. Året etter da slaget ved Uhud fant sted, ble Abu Salma (måtte Allah være til lags med ham) hardt skadet. Etter dette ble han aldri helt frisk og døde av skadene 4. e.h.

Etter dødsfallet til Abu Salma ville ikke den barmhjrtige profeten (fred være med ham) la Umme Salma være enslig i sørg og vanskeligeheter i og med at hun var enken til hans melk-bror og islams ærlige tjener. Derfor inviterte profeten Muhammad (fred være med ham) henne til ekteskap. Sayyidah Umme Salma ble usikker på grunn av sin høye alder og fire barn, men etter at profeten (fred være med ham) viste ydmykhet og påtok seg ansvar for barna hennes oppdragelse, inngikk de ekteskapet.

Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) var kjent som en klok, dyktig og hengiven dame, med ualminnelig god retorikk. Ved Hudaibiya pakten, som ikke så ut til å være en tjenlig avtale for muslimene, ba profeten (fred være med ham) alle muslimene til å barbere bort håret, og gi dyr til ofring for Allah den Opphøyde. Men dette ga ingen virkning, som førte til at profeten (fred være med ham) ble nedtrykt, og nevnte det for Umme Salma. Hun ytret at muslimene var veldig sorgfulle på grunn av Hudaibiya pakten, og rådet at den beste løsningen var at profeten (fred være med ham) barberte vekk håret sitt, og ga dyr til ofring uten å si noe mer til folket. Da profeten (fred være med ham) gjorde dette, fulgte alle etter ham.

Umme Salma (måtte Allah være til lags med henne) døde 60. e.h., 84 år gammel. Abu Huraira ledet hennes salat al-janaza, og hun ble begravet i Jannat al-Baqi i Madina.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3