Aisha (ra), mor til de troende!

 I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

Sammen med Sayyidah Khadija al-Kubra og Sayyidah Fatima al-Zahra er Sayyidah Aisha al-Siddiqah (måtte Allah være til lags med dem alle) en av de tre høyest respekterte kvinner gjennom islamsk historie. 

 bism

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

Sammen med Sayyidah Khadija al-Kubra og Sayyidah Fatima al-Zahra er Sayyidah Aisha al-Siddiqah (måtte Allah være til lags med dem alle) en av de tre høyest respekterte kvinner gjennom islamsk historie.

Flere muslimske jenter svarer ofte at disse er deres forbilder, deres ideal, om de blir spurt. Men hva mer vet folk generelt om dem? Jo, vi vet at Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) var yndlingskone til profeten Muhammad (fred være med ham). Faktisk er det kun dette de fleste vet om hennes liv. Hvordan tilbrakte hun sitt liv i virkeligheten? De færreste har innsikt i dette. Uten å ha kjennskap til hennes liv er det ikke særlig mening i å ha henne som et forbilde. Ved å følge etter Sayyidah Aishas (måtte Allah være til lags med henne) fotspor vil alle livets aspekter, som barndom, ungdomsårene, ekteskapsliv, livet som enke bli påvirket. Vi kan trekke lærdom av hvordan hun taklet hverdagslige situasjoner, hennes sosiale liv, hvordan hun tilegnet seg kunnskap, hvordan hun i det hele tatt tilbrakte sitt liv. Vi vil unektelig lære at Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) er en komplett rollemodell og forbilde for oss muslimske jenter.

Denne eminente personligheten ble født omtrent ni år før hijrah. Hun var datter av Abdullah, eller Abu Bakr al-Siddique (måtte Allah være til lags med ham) som han egentlig heter. Moren het Umm Roman. Abu Bakr døde 13. e.h, men det er uklart når moren forlot denne verden.

Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) ble tidlig kjent for å være et intelligent barn og har helt fra sitt barndom vært begavet med flere egenskaper. Flere islamske kilder viser at  hennes nikah med profeten Muhammad (fred være med ham) var inngått tre år før hijrah, men selve bryllupet ble holdt etter at hun hadde fylt ni år.

Etter giftermålet begynte Aisha å lære Koranen, som i grunn startet hele hennes kunnskapsreise. Hun var ganske nysgjerrig av natur og viste stor interesse for flere områder i tillegg til Islam. Historie og litteratur lærte hun selv fra sin egen far. Legekunst lærte hun fra de forskjellige gruppene i hele Arabia, som besøkte profeten (fred være med ham), spesielt i den siste levetiden til profeten (fred være med ham), da han ofte ble syk.

Å bo og leve med denne praktfulle personligheten, var en lærdom i seg selv. Hun utviklet en personlighet, som de færreste kunne ha gjort. Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) var modig, ydmyk og kjent for hennes store og generøse vesen.Til tross for at hun stadig fikk penger, mat, klær i form av gaver, pleide hun å gi bort dette til de trengende i Allahs navn, og beholdt ingenting selv. Materielt sett levde hun et minimalistisk liv. Huset var ganske simpelt, og inneholdt ikke noe utenom det nødvendig. Klær, penger, smykker var det ingen overflod av.

I profetens (fred være med ham) levetid holdt han islamleksjon hver dag i sin moské i Madina. Huset deres var en del av moskeen, slik at Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) kunne høre alle islamleksjonene. Etter ønske fra flere kvinner holdt Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) islamleksjon en gang i uka, kun for kvinner. Her fikk hun flere spørsmål, som hun brakte videre til profeten (fred være med ham). I tillegg, grunnet sin nysgjerrighet og interesse, spurte og gravde hun i alt det profeten (fred være med ham) sa og gjorde, og ble dermed en viktig kilde til Nettopp på grunn av denne kunnskapen har Abu Musa al-Ash'ari sagt: "If we companions of the Messenger of God had any difficulty on a matter, we asked Aisha about it." (Tirmidhi) profetens Sunnah.

Samtidig som Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) var aktiv i det sosiale livet, oppfylte hun sine plikter hjemme. Hun laget mat og vasket klær, hun stelte altså hjemme som kvinner flest. Hun tok vare på profeten (fred være med ham), slik som han gjorde selv. Begge levde et harmonisk liv sammen i hverandres selskap.

I den siste tiden var profeten (fred være med ham) hos Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne), slik at hun kunne stelle ham. Elleve år etter hijrah døde menneskehetens ideal, profeten Muhammad (fred være med ham). Ved hans bortgang var Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) kun 18 år, og tilbrakte resten av sitt liv som enke. Det var ikke tillatt for en profets enke å gifte seg på nytt, da hensikten med deres liv var å videreformidle det riktige budskapet. De var mødre for de troende.

Siste halvdelen av Usmans kalifatet oppstod det konflikter blant muslimer. Det førte til at Usman (måtte Allah være til lags med ham) ble myrdet etter tolv år som kalif. Da muslimene fortsatte å kjempe imot hverandre, samlet en gruppe sahabaen vesentlig rolle i flere konflikter etter profetens (fred være med ham) død og til hun selv døde i 58 e.h. Hun har hatt en sterk innflytelse og nytt stor respekt gjennom tidene. Flere store personligheter, menn som kvinner, som Sayyiduna Umar (måtte Allah være til lags med ham) har søkt veiledning hos profetens (fred være med ham) enke. (profetens følgesvenner) sammen i fellesskap med Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne), Talha (måtte Allah være til lags med ham) og Zubair (måtte Allah være til lags med ham). Målet deres var å løse alle konfliktene blant muslimer, slik at de kunne spre det riktige budskapet sammen og videreføre islamske glansdager. I følge islamsk historie har Sayyidah Aisha spilt

Hver gang profeten (fred være med ham) fikk åpenbaring, var Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) den første som fikk vite inneholdet da åpenbaringene skjedde i hennes nærvær, og ikke de andre av hustruene hans. I følge beretninger tilskrevet Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) var hun ved profetens (fred være med ham) side, da sura Al-Baqara og sura An-Nisa ble åpenbart. Som nevnt, grunnet hennes nysgjerrighet og søken etter kunnskap, spurte og gravde hun omhyggelig profeten (fred være med ham) om alt til det ble helt klart for henne. Det førte til at hver gang hun ble spurt om noe som omhandlet Islam, var hun i stand til å svare med Koranen som referanse i første rekke og profetens (fred være med ham) handlinger.

Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Jabar og Anas ibn Malik og Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) er de fem personene som har blitt tilskrevet over 2000 beretninger hver. Særskilt beretningene som har blitt på grunnlag av Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) er mer utfyllende, da hun hovedsakelig har fortalt hele konteksten i hver fortelling. Hva og hvorfor profeten (fred være med ham) handlet slik som han gjorde.

Sayyidah Aishas (måtte Allah være til lags med henne) levemåte viser at en praktiserende muslimsk kvinne i tillegg til å stelle hjemme, har full mulighet til å ta del i samfunnspørsmål, religionsdebatter, politiske spørsmål, fungere som en veileder for menn som kvinner og har evne til konfliktløsning. Denne kunnskapsrike muslimske kvinnen på 600-tallet, er et primeksempel for omverdenen. Hennes søken etter kunnskap, hennes evner og engasjement gjorde henne til den mest innflytelsesrike og respekterte muslimske kvinne gjennom tidene. Hvordan ville det muslimske samfunnet ha vært idag om spesielt kvinner fremviste en interesse og engasjement av samme kaliber som Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne), mor til de troende?

(Referase: Seerat-e-Aisha, Islami Kutab Khana, Pakistan, 1920)

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3