Maulana Abdul Aleem Siddiqi Qadri

bism
I  Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

All ære tilhører Allah, den Allmektige som er Skaperen av jorden, universet og alt liv. Det finnes ingen verdig tilbedelse enn Allah, den ène og sanne Gud, Herren over Dommens dag. Fred og velsignelse være med profeten Muhammad , den siste av profetene, den første i skapelsen og den mest elskede av Gud den Opphøyde. Og måtte Gud være til lags med alle etterfølgere av profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) og hans ætt, helt til Dommens dag, da de rettskafne vil fryde over å kunne møte og se Allah med all sin heder, prakt, og skjønnhet, mens de korrupte vil være berøvet dette synet, og de vil være i fullstendig fortvilelse. “Sannelig, Guds venner, over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg.”

Dette er et forsøk på å belyse livet til en av de største spirituelle, politiske islamske leder av forrige århundre. Hans helliget [hadhrat] Shah Abdul Aleem Siddiqi var den mest populære etterfølgeren [khalifa] av selveste Imam Ahmad Raza Khan Barelawi som blir sett på den som ga islam nytt liv i forrige århundre [mujaddid].

Shah Abdul Aleem (1892 – 1954) fikk i løpet av sitt korte liv tilegnet seg umåtelig mengder med kunnskap innen naturfaglige, samfunnsfaglig og selvfølgelig spesielt innen religiøse felter. Han brukte mesteparten av livet sitt med å reise rundt i verden for å belyse og spre kunnskap om islam. Shah Abdul Aleem Siddiqi fikk grunnlagt skoler og moskeer, aviser, tidsskrifter og andre organisasjoner som eksisterer og fortsatt formidler kjærlighetsbudskapet hans.

Shah Abdul Aleems ungdom

Hadhrat Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqi ble født 1892 i den hellige måneden Ramadan i Mirath. Kort tid etter fødselen hadde Hadhrat allerede vist tegn for å være en spesielt begavet barn. Han ble født inn i en religiøs familie med både far og bestefar som spirituelle mestere. Og tross sin unge alder, ble Han tidlig innlemmet i sufi-ordenen til faren sin.

Hadhrat Shah Abdul Aleem kunne hele Koranen utenat i en alder av 4 år og 10 måneder. Han lærte urdu, persisk og arabisk av sin far, og i en alder av bare 9 år hadde han blitt så veltalende at han holdt sin første tale i Jame Moskeen i Mirath. Tilhørende satt som hypnotisert i hele 90 minutter. Faren gikk bort da han var 12 år, han var en berømt og utmerket lærd og også læreren til sønnen. Dette var en tris periode for Shah Abdul Aleem, men han fortsatte sine studier ved andre lærde.

Da han var 16 år fullførte han sin teologiske utdanningen, og fortsatte å studere videre i universitetet i Mirath. Der studerte han vitenskap og rettsvitenskap. Det var etter dette at Hadhrat Shah Abdul Aleem møtte A`la Hadhrat Imam Ahmad Raza Khan Barelawi som sa seg villig til bli hans mentor.

I læretiden under A`la Hadhrat tilegnet Hadhrat Shah Abdul Aleem kunnskap innen Tasawwuf, Koranvitenskap og hadith. I Mekka og Medina lærte Hadhrat seg de fire store lovskolene innen islamsk lovgining fra Sheikh Ahmad Al-Shams av Marokko, Sheikh As- Sunnua av Libya, og Maulana  Abdul Baqi av Ferrangi Mahal i Medina, måtte Allah være tilfreds med dem alle.

Videre lærte Shah Abdul Aleem  seg arabisk-medisin av Hakim Qazi Inteshanuddin av Mirath, dette fikk han god bruk for i sitt humanitære arbeid rundt omkring i verden senere i livet hans. Han lærte seg også flere språk, han snakket arabisk, urdu, persisk, engelsk, fransk, indonesisk, malaysisk og japansk flytende.

Spirituelle høyder

Hadhrat Shah Abdul Aleems spirituelle reise begynte for alvor da han dro på pilegrimsferd til Mekka og Medina i 1919. Det var under denne reisen at Hadhrat kombinerte det indre [Baatini] med det ytre [Zahiri], Mekka for å være den zahiri tilbedelse av Allah, og Medina som den baatini.

Det var selveste profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, som på en spirituell vis ga Hadhrat i oppdrag å dedikere livet sitt til tjeneste for menneskeheten. Dette skjedde når Hadhrat var ved den hellige graven til profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham.

Jorda rundt for å spre islam

Kort tid etter denne hendelsen, ble ønsket hans om å spre budskapet av Islam så intens at han bestemte seg for å begi seg ut på en ferd for dette formålet. Budskapet var det samme budskapet som alle profetene gjennom tidene har brakt med seg; Abraham, Ishak, Moses, Jesus og Muhammad, fred være med dem alle.

Ettersom åpenbaringens tid er over, er det i følge islamsk tradisjon de lærde som er profetenes arvinger. Det vil si at det er nå de lærde som i første rekke har ansvaret for å  spre det gode budskapet. Hadhrat Shah Abdul Aleem Siddiqi tok dette ansvaret svært alvorlig, og han begynte å reise rundt for å treffe mennesker som ikke hadde hatt mulighet til å møte opplyste lærde.

Hadhrat ønsket å vise lyset [noor] han hadde fått fra profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, og på den måte lære menneskene om islam. Det var på denne måten islam hadde spredt rundt omkring i verden for 1400 år siden da disiplene til profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, reiste rundt i verden og som et følge av det konverterte folk til islam i massevis. De så noor av profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, i ham, og gjenkjente sannheten i ham.

Dette ble altså  starten på en verdensomfattende reise som varte kontinuerlig i hele 40 år. Hadhrat besøkte blant annet Amerika, Japan, Indonesia, Malaysia, Sør Afrika, Trinidad, Filippinene, Irak, Thailand, land i Europa som England, Nederland,  Frankrike og en rekke andre land.

Hadhrat Shadh Abdul Aleem grunnla også en rekke aviser og islamske tidsskrifter, som “The Muslim Digest” i Sør Afrika, “Trinidad Muslim Annual” og “Pakistani News”.

I 1930 besøkte Hadhrat Singapore og lyktes i å etablere en forening for misjonær arbeid kalt “ All Malaya Muslim Missionary Society”. Og senere etter møter med Singapores myndigheter grunnla Hadhrat en organisasjon for inter-religiøst dialog i Singapore, kalt Inter-Religious Organisation (IRO). IRO spilte etter hvert en sentral rolle i å bringe fred til landet.

Hadhrat Shah Abdul Aleem møtte en rekke av datidens høytstående personer i vesten og hadde omstendelige diskusjoner med dem om islam. Hadhrat møtte for eksempel den irske dramatikeren, filosof, sosialisten  og nobelprisvinneren George Bernard Shaw i 1935 som ble svært imponert av Hadhrat. Flere ble også muslimer som følge av deres møte med Hadhrat, blant annet den kjente tenkeren Maria Levinskya og hennes mann kjernefysikeren Dr. Antonoff.

I 1938 grunnla Hadhrat Shah Abdul Aleem den aller første moskeen i Canada . Moskeen kalles Al-Rashid moskeen og ligger i Edmonton. Hadhrat grunnla også Hanafi moskeen i Colombo, Sultaan moskeen i Singapore og Naagarya moskeen i Japan. Og som en anerkjennelse av hans arbeid ble Abdul Aleem Siddiqi Moskeen opprettet i 1954.

Som tidligere nevnt, behersket Hadhrat Shah Abdul Aleem Siddiqi flere språk, og han skrev også i flere språk. Han var også en stor poet, taler og vitenskapsmann. Følgende er et utvalgt av samlingen av bøker og tidsskrifter Hadhrat etterlot seg. Titlene er i deres original språk:

1. History of The Codification of Islamic Law Cultivation Of Science By Muslims
2. Bahare Shabab For Youth
3. A Short Catechism Of Islam
4. Meeting Between A Shavian And A Theologian
5. The Universal Teacher
6. The Universal Religion
7. The Islamic Ideal
8. Quest For True Happiness
9. The Meaning Of Worship
10. Women And Their Status In Islam
11. The Forgotten Path Of Knowledge
12. Islam’s Answer To The Challenge Of Communism
13. Kitabbut Tassawuf ( Urdu)
14. Zikre Habeeb

Hadhrats bortgang

Shah Abdul Aleem Siddiqi gikk bort i en alder av 63 år i den hellige byen Medina. Tusener hadde til da godtatt islam som deres religion og levemåte ved Hadhrat Shah Abdul Aleems veiledning. Etter å ha for siste gang besøkt graven til Guds Sendebud Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, døde han i 1954. Hans helliget er begravd i verdens mest velsignede gravlund Jannat-ul-Ba’qi i Medina, som er bare noen steinkast unna den hellige graven til profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, alle hans etterfølgere, alle lærde og spesielt Hadhrat Shah Abdul Aleem Siddiqi.

 

Du kan lese mer om ham her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Maulana_Abdul_Aleem_Siddiqi

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3