Profeten Muhammads ﷺ foreldre

Vet vi hvem forfedrene til profeten Muhammad var, fred være med ham (ﷺ)? Og er de av paradisets folk?
 
_______________________________________________________________
 
Han er Muhammad , sønn av Abdullah, sønn av Abd al Muttalib, sønn av Hashim, sønn av Abd Manaf, sønn av Qusayy, sønn av Kilab, sønn av Murra, sønn av Ka`b, sønn av Lu`ayy, sønn av Ghalib, sønn av Fihr, sønn av Malik, sønn av Nadr, sønn av Kinana, sønn av Khuzayma, sønn av Mudrika, sønn av Ilyas, sønn av Mudar, sønn av Nizar, sønn av Ma`add, sønn av Adnan (Bukhari).
 
Det er konsensus blant de lærde om slektstreet til profeten Muhammad ﷺ (Ibn Kathir og andre). Videre er det enighet om at Adnan var etterkommer av profeten Ismail som var sønn av profeten Abraham, fred være med dem begge.
 
Det er velkjent at araberne hadde sterke tradisjoner for å videreføre kunnskap om avstamning og slektshistorie helt tilbake til Adnan. Araberne kjente godt til sine forfedrenes liv, og de holdt deres minner i live gjennom muntlig formidlings og overføringstradisjon. Som en konsekvens av dette, vet man en god del om forfedrene til profeten Muhammads .
 
Vi vet for eksempel at de var alle tilhengere av Abrahams opprinnelig lære. For eksempel er Abdul Muttalib kjent for sin sterke monoteistiske tro. Det finnes flere beretninger om ham som stadfester dette. Profeten Muhammad  var stolt av å være sønnesønn av Abul Muttalib. Alle forfedrene, uten unntak, inkludert foreldrene til profeten Muhammad, hadde den beste karakter og den beste moral. De var alle svært godt anerkjente, respekterte og beundret av samfunnet de levde i. Man finner deres inspirerende livshistorier i seerah bøker.
 
Imam Tirmidhi og imam Bayhaqi skriver i sine verker at Ibn Abbas beretter: Profeten ﷺ  sa: Uten tvil, når Allah skapte meg, skapte Han meg fra det beste i skapelsen. Så formet Han stammer av folk, og plasserte meg i den beste stammen. Så skapte Han åndedragene og inkludere meg blant de beste. Så skapte Han familiene og plasserte meg i den beste familien. Som en konsekvens, er jeg den beste blant dem, både min familie og mine åndedrett.
 
Bukhari beretter i Sahih at Ibn Abbas sa: Herkules, kesieren av det Bysantiske riket, spurte Abu Sufyan om profetens ætt, fred være med ham, og hvordan hans posisjon var blant andre i samfunnet. Abu Sufyan svarte: Blant oss, den som er av edel avstamming, det er Muhammad (ﷺ).
 
Aisha (ra) beretter at profeten Muhammad sa, fred være med ham: Gabriel fortalte meg « Jeg lette i øst og i vest på jord men fant ingen bedre enn deg og ingen klan bedre enn klanen til Hashim» 
 
Om foreldrene til profeten 
Det er samstemmighet blant de lærde tilhørende ahl al-sunna wa al-jamaa'a om at foreldrene til profeten Muhammad  er av paradisets folk.
 
Fakhruddin Al-Razi og Jalaluddin Al-Suyuti er av den oppfatningen at foreldrene til profeten Muhammad ﷺ var monoteister. De trodde på en Gud og på livet etter døden.  
De levde i en tid der ingen profet hadde blitt sendt. Den forrige åpenbaringen hadde kommet gjennom profeten Jesus, fred være med ham, omtrent 600 år tilbake i tid. Det var heller ingen bevarte hellige skrifter i sin helhet som kunne følges. Både teksten og meningene i bibelen hadde blitt endret. Det er også et faktum at profeten Jesus var blitt sendt til det jødiske folk, ikke til araberne. Profeten Muhammads ﷺ foreldre levde altså i en tid kalt for «Fatrah» I følge islamsk lære vil mennesker som levde i slike epoker ikke bli holdt ansvarlig for deres tro. «...Og vi ilegger ingen straff før Vi har sendt et sendebud» (17:15). 
 
Ibn Hajr al Haythami skriver at profeter sendt til jødene ikke ble befalt til å preke til araberne, deres misjon var begrenset til det jødiske folk. Araberne som levde før profeten Muhammad ﷺ erklære at han var profet, kan derfor ikke bli holdt ansvarlige for deres tro.
 
Flere hadith nevner at forfedrene til profeten Muhammad , helt til Adam, fred være med dem begge, var de mest rettskafne, dydige og av blant de beste menneskene i deres tid. Det er også kjent fra en annen hadith at det bestandig har eksistert en gruppe mennesker som har bedt til den ene og sanne Gud, Allah, og har vært på den rette vei. Hvis en forener disse to hadithene er det åpenbart at forfedrene til profeten Muhammad, fred være med ham, tilhører denne guppen ettersom en polyteist religiøst sett ikke kan være ansett som bedre enn en monoteist. 
 
Beretninger som peker mot den motsatt konklusjon, er alle svake eller kun berettet av enkeltinvidivder. Imam Suyuti skriver at ettersom alle slike hadith er svake, er det plass for å tro det motsatte, altså er profetens foreldre ikke var blant de som praktiserte flerguderi. 
 
Til den som tviler; det er ikke påkrevd å ha en mening om hvilken rang forfedrene til profeten ﷺ har med Allah SWT. Derfor er det vågalt og respektløst å ha en nedlatende mening om dem, eller å betvile deres oppriktighet.
 
Imam Ibn Arabi skriver at den som mener at profetens ﷺ foreldre, brenner i Ilden, er en forbannet person. Dette fordi Allah sier at den som gjør narr eller terger profeten ﷺ på ham er Hans forbannelse i denne og den kommendes verden. Ibn Arabi argumenterer videre; «For vil det ikke være sårende for profeten , å høre folk snakke nedlatende om hans foreldre?» Dette gjelder altså uavhengig av rang og stilling de eventuelt måtte ha med Allah SWT.
 
 
 Skrevet av Muhammad Juned
Godkjent av imam Najeeb-ur-Rehman Naz
 
Artikkelen er basert på følgende verk: 
Hasani, Muhammad ibn Alawi. (1433AH). Muhammad, peace be upon him, the perfect man. Great Britain.
Husayni,  Abdallah Sirajuddin. (2009). Our master Muhammad, the messenger of Allah. Peace be upon him. Volume II. The Netherlands.
Shah, Pir Karam. (1415AH). Zia un Nabi (Light of the Prophet). Karachi: Zia ul Quran Publications.
 
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3