Sayyidah Maimuna bint al Harith

Hennes opprinnelige navn var Barrah. Profeten Mohammad (fred være med ham) endret navnet hennes til Maimuna, som betyr velsignelse. Hun hadde flere søstre, blant dem Umm al-Fadl Lubaba, som var gift med hadhrat Abbas bin Abdul Muttalib (måtte Allah være til lags med ham). Han var også onkelen til profeten (fred være med ham). De hadde en sønn, Abdullah ibn Abbas, som var kjent for å være blant de klokeste ledsagerne til profeten (fred være med ham).

Sayyidah Zaynab bint Khuzayma (måtte Allah være til lags med henne) var halvsøsteren til Sayyidah Maimuna (måtte Allah være til lags med henne), mens søsteren Asma bint Umays, var tidligere gift med Ja’far ibn Abi Talib og ble senere gift med hadhrat Abu Bakr (måtte Allah være til lags med ham). Søsteren Salma bint Umays var gift med hadhrat Hamza, ”Allahs løve”.

Sayyidah Maimuna (måtte Allah være til lags med henne) ytret selv et ønske om å ekte profeten (fred være med ham). Hun henvendte seg til sin søster, Umm al Fadl, som igjen henvendte seg til sin mann al-Abbas. Da han la frem ønske fra Sayyidah Maimuna (måtte Allah være til lags med henne) fremfor profeten (fred være med ham), ble frieriet godt tatt imot. Sayyidah Maimuna var 36 år og profeten (fred være med ham) var 60 år ved ekteskapsinngåelsen. De ble gift i den islamske måneden, Shawwal 7 år e.h. Denne begivenheten fant sted like etter at muslimene i Medina fikk tillatelse til å dra til Makka for å utføre Umra under Hudaybiyya pakten.

Begge levde et harmonisk liv i hverandres selskap i litt over tre år, før profeten (fred være med ham) døde. Hun var kjent for å ha meget god natur og kom godt overens med alle. Sayyidah Aisha (måtte Allah være til lags med henne) beskriver henne på følgende måte: ”Blant oss var hun den mest gudsfryktige og anstrengte seg mest for å holde slektskapet sammen.”

Det var hos henne profeten (fred være med ham) begynte å vise sykdomstegn, som senere førte til at han døde. Under sykdom ba han tillatelse til å flytte til Sayyidah Aishas (måtte Allah være til lags med henne) hus, hvor han endte sine dager.

Hun levde 40 år i Medina, som enke, og døde i en alder av 80, 51 år e. h. Hun var den siste av profetens (fred være med ham) koner, som nå gikk bort. Sayyidah Maimuna (måtte Allah være til lags med henne) ble begravet i Saraf, et sted nær Makka, etter eget ønske på grunn av at det var her ekteskapet deres ble inngått.

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3