Imam Ahmad Raza Khan Qadri Barelwi

bism

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderikes.

Allah selv bevitner, likeleledes englene og de som er forankret i viten. Det er ingen gud foruten Allah, den Rettferdsutøvende, det er ingen gud utenom Ham, den Mektige, den Vise. (3:18)

Innledende ord

Få lærde har i nyere tid hatt større betydning for utviklingen av den juridiske og den åndelige islam enn Imam Ahmad Raza Khan Qadri Barelwi (1856 - 1921). I den muslimske verden er han kjent for A’lahazrat eller hans hellighet. Imam Ahmad Raza Khan Barelwi (måtte Allah være tilfreds med ham) ble født mandag 14. juni 1856 i en by i India kalt for Bareli. Derav navnet på Imamen; Imam Ahmad Raza Khan Barelwi. Imamen ble født inn i en familie som hadde en lang tradisjon med forfedre som var hengivne lærde innen islam. Han ble født i en tid da den islamske verden sårt trengte en reformator (mujaddid), en som kunne rense religionen for uheldige ritualer og tradisjoner som hadde sniket seg inn i religionen eller samfunnssystemet som muslimene gjerne definerer islam.

Profeten Muhammad (fred være med ham) har meddelt i en kjent hadith at ved begynnelse av hvert århundre vil det komme en person som vil fornye islam. Det er bortimot konsensus blant muslimene at Imam Ahmad Raza Khan Barelwi var en slik person som profeten Muhammad (fred være med ham) siktet til i tradisjonen.

Gjennom et forholdsvis langt liv, fikk A’lahazrat mange studenter og åndelige etterfølgere.  Omtrent 35 av hans 75 fremste studenter, som selv ble store lærde, er begravd i India og Pakistan. Mange av studentene til Imam Ahmad Raza Khan Barelwi har hatt stor innflytelse innen utviklingen av islamsk kultur og filosofi.

Imamens verk blir i dag lest og referert til over hele den muslimske verden, uansett lovskole og retning. Imamen er en spesiell autoritet innen Hanafi-lovskolen, på samme nivå som den store reformatoren og samleren av lovverk Ibn Abidin som nådde høyder (som en mujtahid). Noe de fleste islamske jurister (fuqaha) ikke en gang tørr å snakke om. En mujtahid er en rettslærd som kan dedusere lover og løsninger på problemer direkte ut ifra de hellige tekstene, uten å referere til andre skriftlærde.

For å gå tilbake til familien til Imamen. Faren, Hadhrat Mawlana Naqi Ali Khan (måtte Allah være tilfreds med ham) var forfatter av 50 bøker, blant dem “Suror al-Qulub fi dhikr  Mawlud al-Mahbob” som har fått en plass blant klassikerne i islamsk litteratur. Mesterverket behandler både innvendige og utvendige karakteristiske trekk hos motstandere av islam. Bestefaren til Imam Ahmad Raza Khan Barelwi - en stor sufi og en frihetskjemper- het Mawlana Raza Ali Khan. Han er en velomtalt lærd som kjempet blant annet med general Bakht Khan mot engelske innovasjonsstyrker i 1834.

Imam Ahmad Raza Khan Barelwi viste tidlig i sin alder stor gudsfrykt (taqwa) og rettskaffenhet. En særlig kjent episode er da Mawlana Naqi Ali - faren til Imam Ahmad Raza Khan Barelwi - tok med sønnen til et rom full med mat og delikatesser. Til tross for sin unge alder og selv om fasten ikke var påbudt for ham, fastet.

Faren lukket døren og ba ham forsyne seg med hva han ville for ingen kunne se ham nå. Barn kan dessuten bryte fasten når de måtte ønske. For de fleste unge gutter i den alderen ville det ha vært en drøm blitt til virkelighet. Men svaret den unge gutten ga til faren var så sterkt og slående at det fikk farens tårer til å renne. Imamen sa at “ Gjennom Dens befalning som jeg faster, Han ser meg”.

Livet til Imam Ahmad Raza Khan

A’lahazrat holdt sitt første foredrag i en alder av bare 6 år. Emnet var kjærligheten og viktigheten av å hengi seg til den hellige profeten (fred være med ham) og foredraget varte i hele to timer. Temaet ble senere Imamens kall gjennom livet, og det er også spesielt kjærligheten til profeten (fred være med ham) imamen og hans etterfølgere assosieres med i dag.

Imamen var bare 4 år da han fullførte koranskolen. I en alder av 8 år skrev han sin første avhandling som gikk på de obligatoriske handlingene (faraid) enhver muslim må utføre.

Da Imam Ahmad Raza Khan Barelwi var 10 år, studerte han Ilm al-Thubot under faren sin. Ilm al-Thubot blir regnet som et videregående verk innen islamsk litteratur. Imam Ahmad Raza Khan Barelwi skrev så detaljerte merknader til boken, at når faren leste dem ropte han ut i begeistring at det ikke var han som var læreren til den unge gutten, men at det var heller han som burde være student hos sin sønn. Imamen gikk videre og fullførte den formelle utdanningen sin innen islam i en alder av 13 år.

Senere studerte Imamen under forskjellige skriftslærde og shaykher. Blant dem kan nevnes Mawlana Abdul Ali Rampuri, al-Shaykh al-Kabeer Hadhrat Allama Sayyid Shah Abul Hassan Ahmad Noori, Shaykh al-Tariqah Allama Shah Ale Rasool Marharwi, Shaykh Ahmad bin Zaini Dahlan Makki, Shaykh Abdur Rahman Makki og Shaykh Hussain bin Salih Makki.

Hadhrat Allama Shah Ale Rasool har en berømt ytring om Imamen: På dommens dag, når den Allmektige vil be meg berette livsverket mitt, vil jeg referere til Imam Ahmad Raza Khan Barelwi.

Imam Ahmad Raza Khan Barelwi giftet seg da han var 18 år. Han fikk 7 barn, to sønner og fem døtre. Begge sønnene ble etter hvert berømte lærde. Den yngste sønnen hadde 10 millioner disipler på slutten av sitt live, og han blir som sin far også  ansett som en reformator (mujaddid) av sin tid.

Imamen var forfatter av mange bøker, og det sies at den samlede produksjonen var 1000 bøker. Mesterverket til Imamen er oversettelsen av Koranen til urdu nemlig Kanz-ul-Iman. Få oversettere går så grundig til verks som Imamen gjør i Kanz-ul-Iman. Språket er så unikt at enkelte lærde har ment at oversettelsen til Imamen ikke har mistet noe av det originale budskapet som man finner på arabisk. Dette til tross for at Imamen aldri rakk å fullføre arbeidet med oversettelsen.

Det sies at et mennesket kan dømmes etter hva andre mennesker som kjenner personen sier om ham. Dette blir spesielt korrekt i den muslimske tradisjonen, der de lærde blir målt etter hva andre lærde sier og mener om dem. Utallige lærde har priset og anerkjent oppriktigheten av og kunnskapen til Imam Ahmad Raza Khan Barelwi, blant flere den store poeten og filosofen Allamah Muhammad Iqbal og en av de sterkeste stemmene i deoband retningen Mawlana Ashraf Ali Thanwi. Videre finner man Mawlana Muinuddin, Allamah Ali Hussain, Sayyed Shah Abul Hussain Ahmad Noori og Sayyiduna Shah Aale Rasool.

Imamen ble vel bevandret og dyktig i flere felter enn kun islamsk teologi og rettsvitenskap, blant annet i logikk, arabisk, kunnskap om dialekter, språk og metaforer, filosofi og politikk, fysikk, matematikk og ingeniør fysikk. Imam Ahmad Raza Khan Barelwi brukte mye av sin tid til faglige diskusjoner, og i forsvar for profetens (fred og velsignelse være med ham) rang og ære i islam. Det er spesielt dette, sammen med hans 30 binds mesterverk i islamsk rettslovgivning nemlig, Fatawa Rizwiyya og oversettelsen av Koranen, han er mest kjent for i ettertid.

Imamens bortgang

Imam Ahmad Raza Khan Barelwi gikk bort i en alder av 65 år, nøyaktig når bønneropet for fredagsbønnen ble ropt ut. Rett før Imamens bortgang så en helgen (wali) i en drøm mens han befant seg i den hellige moskeen i Jerusalem selve profeten Muhammad (fred være med ham) sammen med sine disipler. Det virket som alle ventet på noen. Helgenen spurte profeten (fred være med ham) om hvem sin ankomst alle etterlengtet. Den hellige profeten (fred være med ham) svarte da kort “Ahmad Raza Khan“. Helgenen spurte om hvem Ahmad Raza Khan var, og svaret han fikk fra profeten (fred være med ham) var at han var en lærd (alim) fra Bareli. Etter denne drømmen hastet helgenen seg til Bareli, men til sin store forferdelse kom han for sent fram.

Graven til Imamen er i Bareli i India. Og av respekt for byen, som fikk æren av å være både fødebyen til Imamen, og byen der Imamen i dag hviler, blir byen kalt for Bareli sharif (hellige Bareli). Hvert år, i den muslimske måneden Safar - måneden Imamen gikk bort i - samles hundre tusener av muslimer fra hele verden for å delta i feiringen av dagen Imamen møttet sin Skaper, dagen elskeren møtte sin Elskede (Urs sharif).

 


Noen gode hjemmesider som har mer om Imamen:

De fleste av hans verk kan leses og/eller lastes ned fra:

http://www.alahazratnetwork.org/

En detaljert biografi av Imamaen:

http://www.sunnah.org/articles/Imam_raza_ahmed_khan.htm

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3