Å lese darood sharif (Dala`il al-Khayrat)

Den hellige Koranen innholder mange påbud, som for eksempel påbudet om de daglige bønnene, pilegrimsferden, fasten osv. Den innholder også mange fortellinger om profeter der de blir beæret, som for eksempel fortellingen om da Allah skapte profeten Adam og befalte englene å kaste seg ned foran ham, måtte Allah være tilfreds med ham.Den hellige Koranen innholder mange påbud, som for eksempel påbudet om de daglige bønnene, pilegrimsferden, fasten osv. Den innholder også mange fortellinger om profeter der de blir beæret, som for eksempel fortellingen om da Allah skapte profeten Adam og befalte englene å kaste seg ned foran ham, måtte Allah være tilfreds med ham. 

 

Men aldri har Allah enten ved beordring eller beæring sagt at Han selv deltar i handlingen, og beordrer de troende om å også være med. Dette er en ære reservert bare for den beste skapningen, den mest elskede og den siste profet, profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham.

Sannelig, Allah og Hans engler sender velsignelser over profeten. Dere som tror, nedkall (også dere) velsignelser over ham, og fred. [33:56]

Å nedkalle velsignelse over profeten Muhammad og hans ætt kalles å lese eller sende darood. Muslimer over hele verden har i alle tider lagt til en darood når de nevner profeten eller til og med hører hans navn. Den mest vanlige og korteste formen for darood er “Fred og velsignelse være med ham” (sal'lallahu alaihi wa sallam).

Allah belønner oss for handlinger som han har pålagt oss. Imam al-Sakhawi beretter noen belønninger vi er lovet for å nedkalle velsignser på profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham.

 

 1. en oppnår Guds velbehag
 2. en oppnår beskyttelse fra Hans sinne
 3. en vil bli favnet av skyggen til Hans trone på dommens dag
 4. renselse av hjertet fra hykleri
 5. møte med profeten Muhammad i ens drøm - fred og velsignelse være med ham.
 6. - en vil bli inkludert i profetens forbønn - fred og velsignelse være med ham.

Dala`il al- Khayrat

Dala`il al- Khayrat er den mest brukte håndboken av darood eller velsignelser over profeten Muhammad - fred og velsignelse være med ham. Boken ble forfattet av den store lærd, Guds venn og Marokkos fryd; Imam Muhammad ibn Sulayman al-Jazuli som også var en etterkommer av profeten Muhammad - fred og velsignelse være med ham. Boken er delt inn i kapitler, og tradisjonelt ble et kapittel resitert hver dag.

Imam Jazuli ble født og oppvokst blant Gazulah Berbere av Sus regionen i sør- Marokko. Han studerte Koranen og andre islamske disipliner før han reiste til Fez, der lærte han seg den fire binds store Mudawwana av Imam Malik utenat. Her møtte han også andre store lærde som for eksempel Ahmed Zarruq. Det var også i Fez imam Jazuli møtte sin spirituelle mester Muhammad ibn`Abdullah Amghar.

 

Sheikh Amghar plasserte Imam Jazuli i khalwa eller en spirituell retrett som varte i hele 14 år, og som løftet Imam Jazuli til utrolige spirituelle høyder. Etter sin reise til øst, og sin tilbakekomst fra pilegrimsreisen fikk Imam Jazuli tillatelsen til å føre andre i den spirituelle veien til Allah. Det er i dag sufi-tariqa som bygger på læren til Imam Jazuli, og mange andre sufi ordener bruker også Dala`il al-Khayrat for å skynde deres spirituelle fremgang.

 

Ahmad al-Sawi forteller at en dag dro Imam Jazuli for å foreta wudu eller den rituelle vasken til en nærliggende brønn. Men han fant ingen måter å dra opp vannet på. En ung pike som overvåket hele hendelse ropte ut til ham “Du er den som menneskene priser så høyt, men du klarer ikke engang å dra opp litt vann fra en brønn!”

 

Hun kom ned til brønnen og spyttet i den. I det hun spyttet, ble det så mye vann i brønnen at vannet flommet over. Imam Jazuli gjorde sin wudu, snudde seg til henne og spurte hvordan hun hadde nådd denne rangen med Gud. Hun svarte at det var takket være hennes flittige lesing av darood over profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham. Det var etter denne hendelsen at Imam Jazuli bestemte seg for å skrive en bok med velsignelser over profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham.

 

Dala`il al-Khayrat ble en veldig suksess, og dens heder spredte seg over hele den muslimske verden fra Nord-Afrika til Indonesia. Det virket som alle leste boken, prinsene konkurrerte med å lage den fineste og den mest utsøkte utgaven, og pilegrimsreisende bar den ved siden av seg for beskyttelse. På grunn av den store etterspørselen utviklet det seg etter hvert en hel industri av skrivere som produserte boken i de hellige byene Makka og Madina.

 

Imam Jazuli døde i år 870 Hijri (1465 e.Kr.). Millioner av muslimer fra øst til vest har siden da lest boken og funnet glede, lykke og gudsfrykt med den. Den er full av kjærlighet til profeten - fred og velsignelse være med ham - og alt det han representerte, og den er skrevet på en fantastisk fin og vakker måte samtidig som den er veldig lettlest. Boken er full av baraka (velsignelse) og generasjoner av muslimske lærde og spirituelle lærde bevitner til dette.

 

Å nedkalle velsigner over profeten

I følge Imam Haskafi er det obligatorisk å lese darood minst en gang i livet [Durr al-Mukhtar]. Videre vil det i følge imam Tahawi være obligatorisk å lese darood hver gang profetens navn nevnes.

Ibn `Abidin legger til en rekke steder hvor det er anbefalt å sende darood.

 

 • På fredager
 • Når man entrer moskeer og i det man forlater dem
 • Når iqamah leses opp (andre kall til bønnen)
 • I begynnelsen, i midten og på slutten av ens bønn til Allah
 • Når en leser hadith
 • Foran enhver viktig sak og anledning

 Belønning for å sende darood

- Abu Huraira, måtte Allah være tilfreds med ham, beretter, og følgende er kun en grov oversettelse:

Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa: “Den som nedkaller velsignelser på meg en gang, Allah velsigner ham ti ganger mer”. [Muslim, Abu Dawud og Tirmidhi]

 - Anas ibn Malik, måtte Allah være tilfreds med ham, beretter, og følgende er kun en grov oversettelse:

Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa: “ Den som nedkaller velsignelser på meg en gang, Allah velsigner ham ti ganger mer og fjerner ti synd fra ham, og øker hans rang med ti.”

 - Abu Kahil, måtte Allah være tilfreds med ham, beretter, og følgende er kun en grov oversettelse:

Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa: “Du Abu Kahil, den som nedkaller velsignelser på meg tre ganger om dagen hver dag, og tre ganger om natten ut fra kjærlighet og lengsel til meg, det er hans rett ovenfor Allah at Han tilgir ham hans synder for den dagen og natten.”

 - Abu al-Darda, måtte Allah være tilfred med ham, beretter, og følgende er kun en grov oversettelse:

Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa: “Den som nedkaller velsignelser på meg ti ganger om morgenen, og ti ganger om kvelden, vil jeg inkludere ham i min forbønn på dommedagen.” [Tabarani]

 - Ubayy ibn Ka`b, måtte Allah være tilfreds med ham, beretter, og følgende er kun en grov oversettelse:

Jeg sa: ”Guds Sendebud, jeg nedkaller velsignelse til Dem ofte. Hvor stor del av min bønn bør jeg forbeholde Dem? Han svarte: “Så mye som du vil”. Jeg spurte: “En fjerdedel?” Han svarte: “Så mye som du vil, og hvis du øker andelen vil det bare være til fordel for deg.” Jeg spurte: “Halvparten?” Han svarte: “Så mye som du vil, og hvis du øker andelen vil det bare være til fordel for deg.” Jeg sa: “To tredje deler?” Han svarte: “Så mye som du vil, og hvis du øker andelen vil det bare være til fordel for deg:” Jeg sa: “Jeg vil forbeholde alle mine bønner til å nedkalle velsignelse på deg.” Profeten, fred og velsignelse være med ham, sa: “I så fall vil det være tilstrekkelig for å bekytte deg mot dine bekymringer, og dine synder vil bli tilgitt.” [Tirmidhi]

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3