Tro- og livssynsbetjening i sykehus- samtalepartnere

WIM ønsker med dette å promotere følgende initiativ:
 
Tro- og livssynsbetjening i sykehus- samtalepartnere
Pasienter og pårørende har nå en unik mulighet for å utføre viktige samtaler om eksistensielle spørsmål med en representant fra sitt eget tros- eller livssynssamfunn i en sårbar situasjon på sykehuset. 
 
Religiøs eller livssynsbetjening på norske sykehus er i dag først og fremst tilrettelagt for medlemmer i Den norske kirke gjennom sykehuspresteordningen. Selv om sykehusprestene i utgangspunktet kan tjene alle, vil noen oppleve det problematisk å få tros- eller livssynsbetjening av en som ikke representerer deres livssyn eller tro. For å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og pasientrettigheter knyttet til tros- og livssynsutøvelse, har Oslo universitetssykehus (OUS), i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) etablert et pilotprosjekt om tros- og livssynsbetjening for alle pasienter og pårørende.

Ressursteamet består av 20 personer fra totalt 12 tros- og livssynssamfunn. De har deltatt på en skreddersydd videreutdanning på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. De er kvalitetsikret og valgt i henhold til modenhet og evne til å snakke med andre mennesker. Noen av samtalepartnere, avhengig av rolle i eget trossamfunn, vil også kunne gjennomføre religiøse ritualer for pasienter ved sykehus ved behov. Fra januar 2012 har samtalepartnere vært tilgjengelige for pasienter og pårørende som ønsker å snakke med en fra eget tros- eller livssynssamfunn. En gledelig effekt av prosjektet er at også sykehus utenfor OUS har etterspurt, og i noen tilfeller brukt, våre samtalepartnere.

Hva er en samtalepartner? 
En samtalepartner er en person som tilhører et tros- eller livssynssamfunn utenom Den norske kirken. Hun eller han har gjennom et videreutdanningskurs hatt praktisk samtaletrening med mennesker i en kritisk situasjon. Samtalepartneren skal lytte, ha tid og vil være til stede for deg. Hvis du trenger veiledning eller hjelp til refleksjon, vil samtalepartneren forsøke å hjelpe deg.  En samtalepartner har taushetsplikt og vil ikke videreformidle noe av informasjonen fra samtalen.

Det er viktig at både pasienter/pårørende får kjennskap til at medlemmer av tros- og livssynsminoriteter nå har et tilbud på sykehuset.

OUS har også utarbeidet en pasientbrosjyre, som informerer om tilbudet og hvordan man kan benytte det. Brosjyren har oversikt over hvilke tros- og livssynssamfunn som er representert i ressursteamet. 

Informasjonen kan lastes ned fra hjemmesiden til Seksjon for likeverdig helsetjenesteСофия plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3