Vanskeligheter i livet. Test eller straff?

En sentral lære i islam er at dette korte verdslige livet er en test fra Allah (lovpriset er Han). Ens handlinger i dette livet vil avgjøre tilstanden i det neste og evige livet etter døden. Allah (lovpriset er Han) forteller oss følgende i Koranen:

Enhver sjel må smake døden. Og Vi tester dere med ondt og godt som prøvelser, og så bringes dere tilbake til Oss. (21:35)

Han er det som skapte død og liv for å prøve dere, hvem av dere som er best i gjerninger. Han er den Mektige, den Ettergivende. (67:2)

Følgende er en essay som reflekterer rundt disse versene. Teksten er meget lettlest og passer godt for barn og unge.
Vanskeligheter - en mulighet til å komme seg nærmere Allah
Vanskeligheter, i form av prøvelser i dette livet, er en type velsignelser fra Allah i den forstand at de gir oss muligheter til å bli bedre i Allahs øyne.Tenk deg! Hvis man ikke hadde eksamen og prøver på skoler, da kunne man ikke ha vist sine ferdigheter i det faget man tok. Består man en eksamen, går man ett trinn videre og får mulighet til å fordype seg i faget.
Denne analogien bruker jeg til å beskrive dårlige tider som tester ifra Allah. Hvis man består en test man har fått fra Allah i form av en vanskelighet, har man mulighet til å være tålmodig og deretter komme seg nærmere Allah ved å bestå den. Merk at man må gå gjennom en lang prosess fra barneskolen til universitetet for å bli utdannet. Jo flere eksamener man har avlagt og bestått desto mer kvalifisert blir man. På samme måte betraktes vanskeligheter som tester fra Allah; som en mulighet til å kvalifisere seg selv til en høyere rang i livet etter døden. 
La oss gå videre med denne analogien. Vi tenker oss en skoleprøve med alle hjelpemidler er tillatt . God bruk av disse hjelpemidlene er en utfordring i seg selv. Selvfølgelig kan man ikke klare å gjøre en bedre innsats om man ikke tar hjelpemidlene i bruk. Illustrativt for analogien er om man skulle glemme å ta med seg en kalkulator til matte eksamen.
Dette verdslige livet er som sagt en test i seg selv. Og Koran og hadith (profetiske tradisjoner) er våre hjelpemidler. Da må vi spørre oss om vi virkelig benytter hjelpemidlene vi har fått fra Allah? Har vi noen gang brukt alle våre krefter til å tilegne oss kunnskap om vår religion?

Å tilegne oss obligatorisk kunnskap, fard al-’ayn, om det som berører oss i våre liv er vår plikt. I gamle dager måtte muslimene reise mye for å tilegne seg kunnskap om islam.
I dagens globaliserte samfunn er dette vesentlig enklere. Gjennom islamske websider på internett, fiqh-kurs arrangert av lokale moskeer og bøker skrevet av lærde har vi unike muligheter til å øke vår forståelse av islam og deretter forbedre vår religiøse praksis. Det eneste som står i veien mellom oss og kunnskapen er vår interesse for å vite om Allahs budskap som alene kan gi oss suksess både i dette og i det neste livet.
Hva kan man gjøre for å bestå tester fra Allah?

Ibn ‘Abbas sa at hvis en person er utsatt for en prøvelse, vil han finne tre velsignelser i den: den første er at prøvelsen kunne ha vært vanskeligere; den andre er at prøvelsen var i verdslige saker og ikke i de åndelige; og den tredje er at den oppstod i denne verden og ikke i den evige. (Purification og the heart av Sh. Hamza Yusuf, s. 71)
Som en trøst under vanskeligheter, hjelper det å tenke på at du ikke er alene om å gå gjennom prøvelser. Se på dem som er i vanskeligere situasjoner enn deg selv, som våre brødre og søstre i Palestina. Kunne du tenke deg å være i en krigssituasjon der ditt liv er i fare døgnet rundt? Og tenk på de menneskene rundt omkring i verden som ikke har tilgang til helt elementære varer som rent vann og mat. Disse menneskene har like mye rett til å leve lykkelig som alle andre. Når du er under en prøvelse, se aldri på dem som har det bedre enn deg. Da vil du ikke klare å takke Allah for mange av Hans gaver du allerede sitter med.
Ta heller en titt på de som er vanskligere stilt enn deg selv, og takk Allah for du ikke er i en slik situasjon. Forestill deg at du er en av de fattige i verden som ikke har tilgang til mat. Du har vært sulten i to dager og har fortsatt ingen mat. Siden mat er et nødvendig gode, legger du naturligvis alle andre ønsker til side og ber Allah om at Han skaffer deg mat. Du sitter hjemme i håp om at din du’a (bønn) vil bli besvart før du dør av sult. Plutselig ringer det på døra og din nabo står med kylling-curry og nan-brød til deg. Tenk! Hva du ville følt akkurat i det øyeblikket og tenk hvordan du skulle takke Allah for den maten du hadde fått akkurat da. Som boende særlig i Europa, er vi i den delen av verden der ingen av oss kan tenke oss å være i en slik situasjon.
Og vi må spørre oss om vi noen gang har takket Allah for hver slurk av rent vann og mat vi får hver dag; goder som vi aldri har bedt, men bare fått. Allah dekker mange av våre behov uten at vi noen gang har bedt om eller tenkt over det. Mange i verden ber virkelig Allah om å få disse behovene dekket. Alt dette bør man ha i bakhodet for at man ikke glemmer å takke Allah tusenvis av gaver Han har gitt, når vi opplever andre vanskeligheter i forskjellige arenaer av vårt liv. Noe som hjelper en i å bestå disse testene er å huske døden. Husker man døden, blir man fornøyd med det man har, samtidig som man blir flinkere med å be Allah om tilgivelse for synder man har begått.
Ikke la tankene dine være begrenset til dette livet; til nuet. Tenker du langsiktig forstår du bedre hensikten bak de ulike vanskelighetene. Med å tenke langsiktig, mener jeg å se fra i dag og inn i det neste livet. Dette hjelper en til å bli fornøyd med det man har blitt gitt og til å forstå bedre hva som er meningen bak dette uevige livet.
Vanskeligheter i vår kjære Profets liv (fred være med ham)
Det finnes ingen bedre kilde å trekke lærdom av hva angår å hanskes vanskeligheter enn fra vår kjære Profet(fred være med ham). Det er viktig å vite om de vanskeligheter vår kjære Profet (fred være med ham) gikk igjennom sitt liv. Tenk etter at han (fred være med ham) opplevde at fire av hans barn døde i hans liv. Hans far forlot verden før hans fødsel, mens han mistet sin mor da han kun var en ung gutt. Deretter mistet han sin bestefar også. Det er ikke skjult fra noen om hvor vanskelige tider profeten kom i etter at han fikk sin første åpenbaring. Venner ble til fiender. Folk kalte vår kjære Profet (fred være med ham) for en gal og en løgner. De lurte seg inn på ham (fred være med ham) og kastet steiner på ham helt til han begynte å blø. I løpet av hans liv mistet han mange venner og slektninger drept i krig.
Hans kjære kone Khadija (Allah være til lags med henne) døde etter 25 års eksemplarisk ekteskap på et tidspunkt da Profeten (fred være med ham) gikk gjennom en svært vanskelig tid. Blant annet var Profeten (fred være med ham) i livsfare fra sine fiender som hadde store planer om å ta livet av vår kjære Profet(fred være med han). Studerer du Profetens (fred være med ham ) biografi, vil du merke at hans liv var full av slike vanskeligheter. Har du hørt om noen som har opplevd alle slike vanskeligheter sammen i ens liv? Tenk etter om du noen gang har lest om Profeten (fred være med ham) klaget på noen av vanskelighetene?
Problemer som lett kan oppstår under vanskelige tider
Alle opplever svingninger i ens tro (imaan) under vanskelige tider. Symptomer på svakere imaan er latskap i ens tilbedelse av Allah, åndelig depresjon, apati og mangel på selvtillit. Vi har blitt advart mot Satan, som på ulike måter prøver å mislede oss. Da er det vår plikt å søke hjelp hos Allah sånn at vi utvikler sterk tro på Ham og engasjere oss i aktiviteter som et middel til å få tilbake den samme energien i vår tilbedelse som man har når man er i sin beste imaan. Det er ikke slik at når man en gang er i sin beste iman, har man oppnådd målet for alltid. Å holde ens imaan konstant på dets beste nivå er en utfordring. For å nå målet må man alltid være oppmerksom på å unngå ting som kan få en til å havne i noe haram.
Husk at Allah ikke har behov for å teste oss. Om vi gjør det bra eller dårlig har ingen påvirkning på Allah. Det eneste som blir påvirket av hva man gjør i de testene er vi selv. Er vi tålmodige i vanskelige tider har vi blitt lovet stor belønning.  Klarer vi ikke å være tålmodige og i stedet blir skuffet og håpløse, er det kun vi som kommer til å tape på det.
Allah sier helt klart at Han er med de som er tålmodige i følgende vers av Koranen.
Så husk Meg, og Jeg vil huske dere. Og vis Meg takknemlighet, og vær ikke vantro. Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Allah er sannelig med de tålmodige. (2:152-153)
Videre ser vi av følgende hadith at Allah den Rettferdige skal gi belønning for hver mangel og hver vanskelighet man får i dette livet.
Det er fortalt av Abu Sa'id Al-Khudri og Abu Huraira (ra) at Profeten (fred være med ham) sa: "Ingen tretthet, eller sykdom, eller sorg, eller tristhet eller skade eller nød rammer en muslim, selv om det skulle være et stikk han får fra en torne, uten at Allah fjerner noen av hans synder for det." (Sahih al-Bukhari 7/545)
Det er verdt å merke at vi husker Allah bedre i dårlige tider når vi er i nød enn i gode tider. I følgende vers har Allah Ta’ala selv beskrevet menneskets natur:
Når trengsel og nød rammer mennesket, påkaller han Herren i botferdighet. Senere, når Han sender ham en av Sine nådesbevisninger, glemmer han hva han tidligere bad om, og gir Allah likemenn for å lede bort fra Hans vei. Si: «Nyt livet i vantro, for en kort tid! Du hører til Ildens folk.» (39:8)
Denne tilbøyeligheten i vår natur for å glemme Allah Ta’ala når man har blir befridd for sine vanskeligheter er en del av testen. Gitt denne egenskapen skal vi mennesker prøve å gjøre vårt beste for å huske Allah også i gode tider. For å få dette til er vi selvfølgelig nødt til å be Allah om hjelp. Følgende du’a kan man lese etter hver bønn.
Rabbi a ’inni ’ala dhikrika wa shukrika wa husni ’ibaadatik.
(Min Herre, hjelp meg med å huske Deg, takke Deg og tilbe Deg ordentlig.)
Vanskeligheter kan også være straff fra Allah
Hvis du er i en vanskelig tid, er det enten straff eller en prøvelse. Mange av vanskelighetene vi møter er konsekvenser av våre egne handlinger når vi ikke praktiserer religion på en riktig måte. Da bør vi haste med å be om tilgivelse for de synder vi har begått tidligere. Tenk! Den verste straffen er at man aldri får noe straff for da får man ikke mulighet til å be Allah om tilgivelse for synd begått tidligere. Det er vår plikt å tilegne oss kunnskap om religionen for å beskytte oss fra dårlige tider som dukker opp i form av straff fra Allah.
”Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere føler motvilje. Det kan være at dere føler motvilje mot noe som tjener dere til beste. Det kan være at dere liker noe som er til skade for dere. Allah vet, men dere vet det ikke.” (2:216)
Når vi er i en vanskelig periode bør vi først haste med å be om tilgivelse for synder begått tidligere og deretter be Allah hjelpe oss med å være tålmodige. Akkurat denne prøvelsen kan være en sjanse for deg til å bli et bedre menneske gjennom tålmodighet, sabr, og få en god plass i det neste livet. Så stol på Allah. Satan gjør sitt beste for få oss bort fra den rette veien, men gjennom riktig bruk av hjelpemidler som Koranen og hadith, og gjennom du’a til Allah kan man oppnå suksess både i dette verdslige livet og i livet etter døden. Og hva mer kan man være bekymret for i dette livet når man betrakter ens problemer som velsignelser og en mulighet til å bli bedre i Allahs øyne?
Vi skal sannelig teste dere med noe frykt og hunger, tap av eiendom, liv og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap som, når de rammes av vanskeligheten, sier: «Vi tilhører sannelig Allah, og til Ham skal vi sannelig vende tilbake.» (2:155-156)
Aisha Iqbal 
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3