Kappens Dikt - Qasida Burda gjengitt på norsk

 Herre, send velsignelser og fredbringende hilsener for all tid til Din elskede, den beste av all skapelse.

WIM har gleden av å legge ut en av mest anerkjente og mest resiterte diktene i den muslimske verden. Diktet er absolutt en tankevekker og gjør oss oppmerksom på å be til Gud, men også legge til noen som Gud holder kjær i vår bønn. Imam Bosiri
brukte denne metoden og diktet hans er åpenbart et bevis på det. Livet til Imam Bosiri er lite kjent, men diktet hans resiteres verden rundt. La oss lære av Imam Bosiris dikt og la dette diktet tenne et lys i hjertene våre. Et lys av kjærlighet for menneskehetens frelser (fred være med ham).

Stor takk til oversetteren, Yasir Hussain, som har tillatt oss å legge den ut på våre hjemmesider. Dette er uten tvil et viktig tillegg til wim.no. Måtte Allah Ta'ala belønne ham for hans gode arbeid, ameen.

Klikk her for å lese diktet (PDF)

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3