https://wim.no/news/950-ramadan-kalender-1441h-2020
https://wim.no/news/945-umrah-og-hajj-2020
11 barnebøker - last dem ned
Ramadan mubarak. Praktisk informasjon
Velkommen til World Islamic Mission
Bli bedre i urdu!
Godt over 300 Q&A på norsk. Trykk for mer.
Bibliotek
Bli medlem i WIM

Måneden Ramadhân er den hvor Qur'ânen ble åpenbart, (som) rettledning for menneskeheten og med klare bevis på rettledningen og den som skjelner (mellom sant og falsk). Derfor skal den som er…

WIM ønsker alle Ramadan mubarak! Trykk her for praktisk informasjon.

Velkommen til World Islamic Mission

Undervisningen er gratis og passer både for viderekomne og nybegynnere. Hver søndag: kl.13-15 for kvinner og 15-17 for menn.Tilbudet er tilrettelagt for elever som skal opp til urdu…

Bibliotek

WIM har et bibliotek med bøker på flere språk. Blant annet arabisk, urdu, engelsk og norsk. Velkommen. 

Det er mange grunner til å registrere sitt medlemskap hos oss. Trykk for å lese mer.

Bønnetider for Oslo
2020-08-08
Fajr 04:07
Solopp 05:14
Zuhr 13:32
Asr 18:44
Maghrib 21:29
Isha 22:35
Jummah 15:30
 

WIM NYTT

Eid ul adha pics
Jul 21, 2020 638

Eid-UL-Adha 2020 - PRAKTISK INFO

Assalamu Alaykum wbk. IRN imamkomitè har besluttet at…

See all..

Bønnetider

Bønnetider for Oslo
2020-08-08
Fajr 04:07
Solopp 05:14
Zuhr 13:32
Asr 18:44
Maghrib 21:29
Isha 22:35
Jummah 15:30

SISTE VIDEOER

See all..

Spørsmål:

Salam, Hvordan skal muslimer forholde seg til boligkjøp da det er rentebærende lån som gjelder under avdrag?Noen mener det er utgitt en fatwa for oss som bor i vesten at det er tillat med rentebærende lån under strenge omstendigheter (Hvis det ikke er annet mulighet enn rentebærende lån).Andre sier at det lønner seg å leie.
Min oppfatning er slik at når man leier,bidrar man økonomisk hjelp til eieren ved å nedbatale hans renter.Dessuten er jeg kjent med at det foregår rentebærende bolig lån i Saudi arabia.

 Svar:


 

Assalamu alaikum wa rahmatullah,

Takk for din henvendelse.

Det er en synd både å ta imot og å gi/betale renter (riba). I følge en hadith er både mottakeren og giveren likestilt. Det vil derfor prinsipielt være ulovlig å ta rentebærende lån. Men i noen tilfeller blir det nødvendig (darorah) å ta lån som for eksempel for å drive forretning, handel, jordbruk osv. Det er imidlertid forutsatt at man blir tvunget til å ta denne type lån til den grad at man ikke klarer å skaffe seg mat, klær, bolig osv uten det. (Jadid fiqhi masail, bind 1, side 278) 

Flere lærde er av den oppfatning at det kan tillates å ta rentebærende lån i en nødssituasjon. Under følger en kort sammendrag av denne diskusjonen ifølge Jadid fiqhi masail.

Det er forskjell mellom å motta og å gi renter

Den generelle reglen hos de rettslærde (fuqaha) er at det som er forbudt å motta er også forbudt å gi. Ett unntak i denne reglen er når man i noen tilfeller blir nødt til å gi av "det forbudte" for å bli kvitt vanskelighet eller tap, eller for å tilegne seg sine rettigheter. Basert på denne grunnreglen sier Ibn Nujaim at det er forskjell mellom å motta og å gi renter. Det er på ingen måte tillatt å motta renter, mens det er tillatt for en trengende person (personen med hajah) å gi renter (al-Ashbah wa al-Nazaair).

Når blir det tillatt å ta lån?

I følge den ovennevnte reglen fra Ibn Nujaim er det tillatt å ta lån under en hajah. Han mener dette er en type hajah som faller under darorah (behov, nødvendighet). Hajah betyr ting som bl.a. forårsaker trengsel, vanskelighet og ubehag om de ikke blir tillatt å anvende. Om man ser på de forskjellige synspunktene til de rettslærde, tydes det på at den type vanskelighet som er akseptabelt i forhold til individer (at det ikke legitimerer unntaksregler for dem), danner grunnlag for unntak og lettelse i de forskjellige påbudene om det angår fellesskapet. Denne type vanskelighet defineres av de lærde som "umom balwa". Det vil si ting som er så utbredt i et samfunn at de er umulig å unngå.

Dessuten er det viktig å huske at selv for individenes hajah og vanskelighet er det ingen fastbestemt eller ubøyelig målestokk som gjelder alle. Tvert imot må hajah og vanskelighet defineres etter folkenes varierende omstendigheter og vaner og skikker i deres aktuelle samfunn/land.

Konklusjonen

Konklusjonen av denne diskusjonen er som følger:

 

  1. Under de vanlige omstendighetene, er det ikke tillatt å ta lån kun for å heve den materielle levestandarden.
  2. Det er tillatt å ta lån under "darorah". Det vil si når det ikke er mulig å skaffe seg mat, bekledning, medisinsk hjelp og andre grunnleggende behov som disse uten å ta lån.
  3. Også under "hajah" vil det være mulighet for å ta lån. Det kan være tilfeller hvor det er fare for ekstremt vanskelighet eller tap om man velger ikke å ta lån. Et eksempel på det er å ta lån for å arrangere giftermål for trengende ugifte kvinner.
  4. I de tilfellene hvor "vanskelighet" er svært utbredt og blir om til "umom balwa", er det tillatt å ta lån.
  5. Når blir et rentebærende lån om til "hajah" for individer og personer, må vurderes etter deres individuelle omstendigheter og aktuelle områder. (Se: Jadid fiqhi masail, bind 4, side 54-56) 

European Council for Fatwa and Research har nesten samme oppfatning av problemstinnlingen. De skriver:

Videre uttalelser oversendt fra muslimer bosatt i Europa til Rådet ved korrespondanse og / eller direkte kontakt informere om at betalinger mot et boliglån er ofte like, og noen ganger lavere, enn de som bare betales i leien. Om rentebærende transaksjoner forbys i den forbindelse, vil muslimer hindres fra å sikre sitt eget hus. Dette til tross for at de rettslærde definerer bolig som en av al-hajah al-asliyyah dvs. grunnleggende behov. Derfor vil muslimer ende opp med å betale mot leier i flere år uten å eie husene sine, mens de kan eie dem dersom disse betalingene skal gjøres mot boliglån.

Det som gjør vår argumentasjon sterk og gyldig, er at muslimer blir tvunget til å ta åger, dvs. de ikke håndterer det med vilje eller ved deres frie valg. Det viktigste kriteriet for avskrekkende åger, ifølge en rekke koranske vers, handler i hovedsak om å ta åger (ikke gi det). (Hele fatwaen kan leses her)
 
Alt dette tyder på at det kan tas rentebærende boliglån forutsatt at man ikke har noen annen mulighet for å kjøpe et sted å bo. Det er imidlertid flere andre lærde som ikke tillater boliglån under ovennevnte forhold. De mener det er ikke tillatt å ta lån så lenge det er mulig å leie et hus.

Og Allah vet best.

Najeeb Naz
(Godkjent av Allama Muhammad Ata-ul-Mustafa)
 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

Begivenheter

  
:
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3