Hensikten med å faste

Hva er hoved grunn til hvorfor vi faster?

Siddique


 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

 

Takk for Deres spørsmål.

 

Det var et stort spørsmål i en kort setning. Under skal vi insha'Allah prøve å forstå hvorfor vi faster. Og Allah alene gir suksess.

 

Fasten er en av de fem søylene i islam. Det sier noe om dens viktighet og dens sentrale plass i islam. Påbudet om fasten står med følgende ord i Koranen:

 

"Måneden ramadan er den hvor Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett. Derfor skal den som er vitne til denne måneden faste i den ..." (2:185)

 

Ifølge Koranen er målet med dette påbudet at man blir et menneske som både er fromt og rettskaffent.

 

"Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, for at dere skal bli gudfryktige." (2:183)

 

Ordet brukt i dette verset er "la allakum tattaqun", det vil si at dere oppnår taqwa (fromhet). Det går ut på at en muttaqi (en som har oppnådd taqwa) alltid vil være et rettskaffent menneske, og leve et liv som er i overrensstemmelse med det Allah og Hans profet (fred være med ham) har sagt. Man gjør alltid det som er påbudt, og unngår alt det som er forbudt. Med dette kommer det klart frem om hva som er hensikten med fasten, at man blir lydig mot Allahs vilje uansett omstendighet og vanskelighet.

 

Ifølge Tafsir Kabir og Tafsir Ibn Kathir, en annen betydning av taqwa er å unngå og å unnvike. Tatt denne definisjonen i betraktning betyr verset at når dere under fasten holder dere unna mat, drikke og andre gyldige og lovlige lyster, kan dere veldig enkelt unngå forskjellige forbrytelser. Og ved å unngå disse forbrytelsene, unngår dere Allahs vrede og straff. (Ahkam al-Quran, 1/119)

 

I en hadith blir det beskrevet på følgende måte:

"En som ikke holder seg unna løgn og bedrageri, hos Allah betyr betyr det ingenting at vedkommende gir opp mat og drikke."  (al-Tirmizi, Kitab al-Siyam)

 

Dessuten er ramadan en svært velsignet måned for muslimer. Alle gode gjerninger blir belønnet mye bedre og ekstra godt (med mye større og ekstra belønninger). Under følger noen hadither om dette.

 

"Når ramadan begynner åpnes porter av paradiset, og porter av helvete blir stengt, og satan blir lagt i lenker." (Bukhari og Muslim)

 

"Den som faster i ramadan med oppriktig tro og håp om å vinne lønn hos Allah, får tilgitt alle sine tidligere synder og forbrytelser." (ibid)

 

"Alle gode gjerninger av Adams sønn blir ganget med alt fra 10 til 700 unntatt fasten. Allah sier: Fasten er for Meg og Jeg alene skal belønne den. Den fastende avstår fra mat og sine lyster for Min skyld. Det er to gleder for den fastende; den ene når han bryter fasten, og den andre når han skal møte sin Herre. For Allah er dårlig ånde fra den fastendes munn, bedre enn duften av den beste parfyme ( musk)..." (Al-Mishkat)

 

Ulama (de lærde) har gitt flere forklaringer på denne hadithen. Blant annet at på dommedagen kan belønninger av andre gode handlinger gis bort som en erstatning til de som man har gjort en urett mot i sitt liv. Men belønning av fasten er et unntak. Allah sier den gis ikke bort men den skal lede den fastende til paradiset.

 

En annen forklaring er at det fins en type riya' (å vise seg) i alle former for tilbedelse. Men ikke i fasten. Dette gjør man kun for å behage Gud, og ikke for å vise seg fram. Derfor sier Allah spesielt om fasten at den er for meg.

 

Ulama også sier at fasten er enestående i det at den alltid har vært brukt for å dyrkes den ene Gud. Aldri har de vantro fastet for å dyrke sine avguder. (Sharh Mishkat av Shaykh Abdul Haq Muhaddith Dehlawi, bind 3, s. 161, Farid Book Stall Lahore)

 

Sist, men ikke minst, ved å erfare sult og tørst selv, vet man hvor ille det er å være uten mat og drikke. Dette skal få oss til å tenke på de fattige i samfunnet og motivere oss til å hjelpe dem.

 

Kort sagt er fasten en treningsmulighet for oss muslimer. Den gir oss opplæring i tålmodighet og selvkontroll, så godt som ærlighet og ydmykhet, og ikke minst, fromhet.

 

Måtte Allah Subhanahu wa Ta'ala hjelpe oss til å oppnå kjernen ved fasten, og måtte Han, ved hjelp av fasten, gjøre oss til mye bedre og tolerante mennesker!

 

Og Allah vet best.

 

Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3