Seks fastedager etter Eid

Spørsmål:

Assalam-a-lekum!

Skal man faste seks dager etter eid ul fitr?


Svar:

Assalamu alaikum,

Takk for din henvendelse.

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

All ære tilhører Allah, den Allmektige. Fred og velsignelse være med profeten Muhammad, den siste av profetene, og måtte Gud være til lags med alle etterfølgere av profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) og hans ætt.

Abu Ayyub al-Ansari (må Allah være tilfreds med ham) forteller at Profeten (fred være med ham) sa: “Den som faster i Ramadan og følger dette opp med å faste seks dager i måneden Shawwal, [for ham] vil det være som om [han] har fastet hele året.” [Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, og Ibn Majah]

Thawban(må Allah være tilfreds med ham) beretter fra Profeten (fred være med ham): “Den som faster Ramadan, og deretter seks dager etter Eid, vil det telles som et helt år. Enhver god gjerning, vil bli belønnet tidobbelt.” [Ibn Majah, Muntaqa]. 

De 30 dagene i Ramadan og seks dager i Shawwal multipliseres med ti, til sammen blir dette (300+60=) 360 dager. 

Det er på grunnlag av de ovennevnte hadithene, at majoriteten av “fuqaha” (islamske jurister) av Hanafi, Shafi og Hanbalis skolen, er av den overbevisning at det er anbefalt å faste seks dager i den muslimske måneden Shawwal. [Radd al-Muhtar; Mughni al-Muhtaj Shah al-Minhaj; Kashshaf al-Qina`]

Det er tillatt å faste disse seks dagene sporadisk gjennom hele måneden, eller i rekkefølge etter Eid al Fitr. [ibid.]

Shafi og Hanbali lovskolen er av den oppfatning at det er bedre å faste disse seks dagene i strekk etter hverandre. [Minhaj, Ghayat al-Muntaha]. 

Khatib al-Shirbini forklarer dette med: “Viktigheten av å ivre etter å utføre gode gjerninger, og de problemer eventuelle forsinkelser medfører”, som for eksempel latskap eller manglende motivasjon, som i verste fall kan føre til og at det ender med at man ikke klarer å fullføre denne sunnah. Han presiserer likevel at sunna er oppfylt uansett om man faster de seks dagene etter hverandre eller sporadisk i Shawwal. [Mughni al-Muhtaj]

I ettertid har Hanafi lærde vært uenige om hva som er best av disse to, da begge oppfyller sunna. [Radd al-Muhtar]

Det er uansett enighet om at de som frykter at de ikke vil klare å fullføre sunna av ulike årsaker, bør strebe etter å faste seks dager raskest mulig etter Eid al-Fitr. Forøvrig er det ansett som synd å faste på selve Eid dagen. [Radd al-Muhtar]

Abu Hurayra (må Allah være tilfreds med ham) beretter fra  Profeten (fred være med ham): ”Den sterke i troen er bedre og mer kjær i Allahs øyne, enn den svake, selv om det er godt i dem begge. Vær ivrig etter det som vil gagne deg. Ha din lit i Allah, og ikke anse deg selv som udugelig.” [Muslim 4816, Ibn Majah 76, Ahmad 8436]

Imam Nawawi (må Allah være tilfreds med ham) forklarer at med ”sterk i troen” siktes det til ens besluttsomhet og handlingsvilje i saker som gjelder livet etter døden.” [Sharh Sahih Muslim]

[ref: Ibn Abidin, Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar 2.125 Bulaq ed.; Khatib al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj Sharh al-Minhaj 2.184-185; Buhuti, Kashshaf al-Qina` 2.237-238]

[Sunnipath.com] 

Og Allah vet best

Skrevet av: Farooq Aslam
Godkjent av Imam Najeeb ur Rehman Naz 

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3