Skilsmisseretten for kvinner

Spørsmål:

salam aleikum. jeg vet ikke hvor jeg skal sende spørsmålet så jeg sender det her. Jeg lurer på om jeg kan få et utfyllelse av de forskjellige skilsmissene i islam. Jeg tenker spesielt på kvinnens rett. Jeg leste en hadith hvor en kvinne kom til profeten Muhammad (fmvh) og sa at selv om ikke det var noe galt med hennes mann ville hun ha skilsmisse. Profeten spurte da om hun var villig til å gi en eller annen gave tilbake. Så ble de skilt, men husker ikke på hvilken måte, om profeten fikk mannen hennes til det eller om han ga henne skilsmisse. Hvilken hadith er dette? Er det riktig at profeten aldri har hindret en kvinne som ville skille seg fra å skille seg? For i så fall, hvordan kan det våre riktig av folk nå om dagen å hindre kvinner i det?

 


Svar:

 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

Takk for din henvendelse til oss.

Når en kvinne som ikke ønsker å våre sammen med sin mann, av en eller annen gyldig grunn, så kan hun søke om skilsmisse. Dette heter khul''a. Alt fra misnøye med mannens utseende til at mannen utsetter sin kone for mishandling er gyldige grunner for en khul''a.

Khul''a kan søkes gjennom retten. Det går ut på at kvinnen blir enig i å betale tilbake det hun har mottatt fra mannen sin som medgift (mahr) mot oppløsning av ekteskapet. Partene har også anledning til å bli enig om et beløp som er mindre eller mer enn verdien til medgiften.

Prosedyren for å søke khul''a gjennom retten er som følger: Mannen blir kontaktet og innkalt. Han blir spurt om å godta saken. Med en gang han aksepterer kravet, blir det separasjon mellom dem; i fiqh terminologien kalttalaq ba''in. Om mannen ikke er villig til å godta dette, ser dommeren om kvinnens krav er legitimt. Hvis det er legitimt, kan det dømmes om separasjon mot mannens vilje. (En kort sammendrag fra Sharh Sahih Muslim av Ghulam Rasool Saeedi, bind 3, s. 1006, og Bahar-e-Shariat, bind 1, s. 655, Maktaba Alahazrat)

Den hadithen du påpeker i spørsmålet ditt er en hadith fra Sahih Bukhari. Det er denne hadithen som hovedsakelig legges til grunn for lovgivning om khul''a. Her er hadithen med referanse:

Narrated Ibn ''Abbas: The wife of Thabit bin Qais came to the Prophet (peace be upon him) and said, "O Allah''s Apostle! I do not blame Thabit for defects in his character or his religion, but I, being a Muslim, dislike to behave in un-Islamic manner (if I remain with him)." On that Allah''s Apostle (peace be upon him) said (to her), "Will you give back the garden which your husband has given you (as Mahr)?" She said, "Yes." Then the Prophet said to Thabit, "O Thabit! Accept your garden, and divorce her once."  (Book 63, Hadith 197)

Det finnes ikke mange hadither om dette temaet. Derfor kan det ikke med sikkerhet konkluderes at profeten (fred våre med ham) aldri hindret noen kvinne fra å skille seg. Men det som er sikkert, med utgangspunkt i denne hadithen, er at han ga full skilsmisserett til kvinner om de ikke er fornøyde med sine ektemenn. Om noen prøver å frata kvinnen denne retten, så er dette feil og åpenbart i strid med islamsk lov.

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3