Å gifte seg for deen

Spørsmål:

Å gifte seg for deen.


 

bism

Profeten (måtte Allah velsigne ham) meddelte at den viktigste betraktningen i valg av livspartner bør være mannens/kvinnens deen.

”Deen” er et meget omfattende ord. Det innebærer ikke bare å forrette bønnen og fasten, men angår enhver handling vi foretar i livet, og omfatter:

  1. Ens forhold til Allah, gjennom tro, tilbedelse og å følge Hans befalinger.
  2. Ens forhold til andre, gjennom ærlighet, edel karakter, rettskaffenhet, god handlemåte osv. 

Det dekker dermed:

  1. Tro
  2. Ytre tilbedelse
  3. Edel karakter og gode manerer (akhlaq)
  4. God og redelig handlemåte med andre (mu'amalaat), i tråd med den Hellige Loven og veiledningen til Allah elskede profet (fred være med ham)
  5. Ens rettelse mot Allah i sitt anliggende (suluk)

Av den grunn er disse kvalitetene viktige å ta i betraktning ved inngåelse av ekteskap. En som besitter de ovennevnte kvalitetene er bedre enn en av adelig herkomst eller høyere sosial klasse som mangler disse. Den første vil dermed være bedre egnet ved valg av partner. Dette er også med på å forklare hvorfor en kandidats egnethet beror seg på jevnbyrdigheten mellom mannens deen på den ene siden, og kvinnens samt hennes fars på den andre. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Abu Hurayra (måtte Allah være til lags med ham) forteller at profeten (fred være med ham) sa:

”Når ens handlinger får en til å saktne, vil ikke avstamning være til fordel” [Muslim 4867, Tirmidhi 1853, Abu Dawud 1243]

Oversatt av M. Azhar. Kilde: www.sunnipath.com

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3