Bilder av levende vesener tillatt?

Spørsmål:

Asalamo aleikum

Jeg har et spørsmål om tegneseriefigurer og bilder av mennensker på veggen. På rommet til barna mine har jeg bamsefigurer og tegninger og billeder av barna mine på veggen.Jeg har hørt at det ikke er tillatt i Islam.jeg vet at man ikke kan be der det er bilder. I det huset eller rom hvor det er tegninger eller dukker,bamser osv kommer ikke farishte. Er det sant,riktig?

 


 

bism1 ddd

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike. Takk for din henvendelse.

Dette er et meget omdiskutert tema. Mange lærde (særlig fra subkontinentet og noen fra midtøsten) har et restriktivt syn på dette og anser tegninger av levende vesener eller fotografier å være forbudte dersom en gyldig grunn ikke foreligger. Andre lærde, spesielt fra Midtøsten og i sær Egypt, er av den motsatte mening, og tillater selv å henge opp bilder, gitt at de ikke er gjenstand for gudsdyrkelse eller vies respekt som kun Allah, Den Allmektige, fortjener. Likevel skal de ikke henges opp i et rom hvor det forrettes bønn (salah).

En tredje gruppe lærde gjør forskjell mellom tegninger og bilder tatt med et fotoapparat, og mener det første er forbudt, mens det andre er tillatt.

Alle oppfatningene er dedusert fra de samme hadithene. Her er for eksempel to av dem:

Ibn Umar berettet at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa:

De som lager bilder vil bli straffet på Dommens Dag og det vil bli sagt til dem: ’Pust sjel i hva dere har skapt' (Sahih Muslim, bok 024, nummer 5268).

A'isha (måtte Allah være til lags med henne) berettet at ”Allahs Sendebud (fred være med ham) kom inn (i huset mitt), og jeg hadde (på døra til mitt hus) hengt opp en tynn gardin med bilder på. Fargen i ansiktet hans gjennomgikk en endring. Han tok tak i gardinen og rev den, og sa:

Blant de som vil få hardest straff på Dommens Dag, vil være de som prøvde å imitere Allahs skapelse (Ibid, nummer 5258).

I denne type hadither er ordet "taswir" brukt. Lærde som argumenterer for det første synspunktet nevnt over, tolker taswir til å omfatte både tegninger, bilder og skulpturer. Mens de øvrige begrenser ordets betydning til kun skulpturer, da de mener forbudets foranledning hovedsaklig var at folk dyrket statuer og skulpturer.

På grunn av denne meningsforskjellen er det ikke hensiktsmessig å fordømme verken det ene eller andre synspunktet. Man må respektere andres rett til å følge sin samvittighet, særlig når det er å finne fremstående og fromme lærde på begge sider av denne saken.

Allama Abdur Rahman al-Jaziri har for øvrig i sitt mesterverk sammenfattet essensen i denne diskusjonen. Under følger et sammendrag av dette.

Det er to typer av bilder, enten av ikke-levende ting som for eksempel sola, månen, tre eller moskébygg, eller av levende vesener som for eksempel mennesker eller dyr. Det er ingen uenighet om at første type bilder er tillatt, men det er forskjellige oppfatninger om det sistnevnte. I sharias hensikt er de bildene som er laget for feil formål haram. Som for eksempel statuer som lages for å tilbes. Det samme gjelder bilder som ligner på denne type statuer, eller som vekker intime lyster. Det er stor synd å ha og bruke slike bilder. Derfor er det forbudt å lage dem, ha dem for seg selv eller se på dem.Det er derimot tillatt å lage slike bilder til et riktig formål, som for eksempel undervisning. Det er derfor det er tillatt for barn å leke med dukker i følge noen lærde. … Kort sagt, hensikten av islamsk lovgivning er å motsette seg avgudsdyrkelse og å utslette dens fotspor på alle måter. Alt som ligner på dette er derfor forbudt, og alt annet enn det er tillatt. (Kitab al-Fiqh, 2/69-71, al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’a, 3/40-41, Istanbul 1996).

Det at engler ikke går inn i et hus hvor det er bilder, er forankret i følgende hadith: Det er berettet av Abu Huraira at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa:

Engler går ikke inn i et hus der finnes skulpturer eller bilder (Muslim: Book 24, nummer 5276)

Her er det også forskjellige meninger om hva ordet ”bilder” betyr. Altså, om det omfatter alle typer bilder eller kun statuer, samt hvilke engler det her snakkes om.

Kilder: Sharh Sahih Muslim (Allama Saeedi) og diverse fatawa på www.dar-alifta.org.

Og Allah vet best.

Wassalam

Najeeb Naz

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3