Kan jeg ta tabletter som inneholder svine-gelatin?

Spørsmål:

Assalamu alaikum

Legen min har sagt at jeg må ta noen tabletter, for å bli frisk.Men når jeg leser på pakken så står det at det er gelatin (svin)i dem.Hva skal jeg gjøre spise tablettene eller ikke?

 


Svar:

 bismilla

 

I Allahs den Barmhjertige den Nåderikes navn. I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike.
 
Bruk av substanser klassifisert som ulovlige/haram som medisin var et tema som også ble tatt opp på profeten Muhammads tid, fred og velsignelse være med ham. Vi har derfor flere beretninger/hadith som omtaler emnet.
 
I Sunan Abu Dawud finner vi en hadith der vår herre Abu Hurayra forteller at profeten Muhammad forbød bruk av uren medisin. (Hadith nr. 3866)
 
Vi har også en hadith der profeten Muahmmad ble spurt om bruk vin, hvor han forbød den. Han ble spurt igjen, og han forbød igjen. Det ble sagt; "Men Guds Sendebud,  det er jo medisin!" Profeten svarte; "Nei det er heller sykdom." (Hadith 3869)
 
Det er også blitt rapportert at Profeten Muhammad har sagt "Sannelig, Allah, Den Allmektige, har ikke plassert kur i det ulovlige.” Fred og velsignelse være med ham og hans følgesvenner. (Sahih ibn Hibban). 

I islamsk teologi er Allah den Allmektige. Alt er under Hans kontroll. Årsak (medisin) og virkning (helse) henger sammen på grunn av Allahs vilje, ikke fordi årsakene har kraft i seg selv, eller kan gi konsekvenser uavhengig av Hans vilje.  I lys av dette og berettningen i Sahih ibn Hibban vil bruk av ulovlig medisin derfor være irrasjonelt og syndig handling.

Men det finnes også hadith som åpner for det som vanligvis er ulovlig å ta i bruk for medisinske formål. Vi finner for eksempel bevis på at både Zubayr og Abd al Rahman (Allah være tilfreds med dem begge) fikk lov til å gå med silke klær som kur mot deres problem med irritert hud. (Menn har vanligvis ikke lov til å bruke silke.)

Imam al Haskafi sammenfatter posisjonen til Hanafi skolen slik:

"Det tilsynelatende synspunktet i Hanafi skolen er at [denne typen medisin] ikke er tillatt. Men dersom medisinen er kjent for å være virkningsfull og nyttig, og det ikke finnes noen andre lovlige alternativer, vil inntak av medisinen være lovlig." (Radd al Muhtar ala al Durr 1/210). I enkelte ekstreme tilfeller kan det også bli påbudt. Eksempelet imamen gir her omhandler en person som inntar alkoholholdig drikk for å unngå å dø av dehydrasjon.

Som svar på ditt spørsmål kan følgende sies: Ja, du kan bruke medisin som inneholder gelatin fremstilt av svin så lenge følgende betingelser er oppfylt:

  1. Situasjoen bedømmes som kritisk.
  2. Det i stor grad er påvist at medisinen gir den ønskede effekten.
  3. En oppriktigi muslimsk lege anbefaler medisinen, og bekrefter at punkt 1 og 2 foreligger.

Er disse tre betingelsene oppfylt, vil medisinen ikke lenger være ulovlig for deg. Vi anbefaler at du forklarer problemstillingen til din lege og drøfter saken med ham/henne. Hvis dere ikke finner noen alternativ behandling og betingelsene ovenfor er tilfredsstilt, er det ingen problem i å ta medisinen.

Muhammad Juned
Godkjent av Imam Najeeb ur Rehman Naz

Kilde: sunnipath.com

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3