Prevensjonsmidler tillatt?

Spørsmål:

Jeg lurer på om det er lov å bruke kondom eller andre hjelpe middler når man har samleie. Islam.no står det at det er lov å bruke kondom blir veldig usikker og hvis det ikke er lov så hva er lov til å bruke.

 Svar:

 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike.

Takk for din henvendelse.

Å bruke kondom eller andre prevensjonsmidler er ikke forbudt i seg selv. Imidlertid er det viktig å vite i hvilke sammenhenger prevensjon er tillatt eller forbudt.

Flere av profetens (fred være med ham) følgesvenner praktiserte prevensjon. Dette gjorde de på en måte som het "azl". Det innebærer at sædutløsningen under en samleie skjer utenfor kvinnens livmor, for å forhindre graviditet. I hadith-litteraturen finnes det verken et generelt forbud eller påbud om denne prevensjonsmåten. Her er noen relevante:

Abu Sa'id al-Khudri (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet: Al-'azl ble nevnt for Allahs sendebud (fred være med ham). Han sa: Hvorfor gjør dere det? (Og han sa ikke: Ikke gjør det). For det er ingen sjel som er skapt uten at Allah er dens skaper. (Sahih Muslim, ifølge Sharh Sahih Muslim, bind 3, s. 876)

Jabir (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet: Vi pleide å praktisere 'azl mens Koranen ble åpenbart. Sufyan sa at hvis azl var forbudt, hadde Koranen forbudt oss å utøve det. (Ibid, s. 878)

Jabir (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet: Vi pleide å praktisere 'azl i profetens (fred være med ham) tid. Profeten (fred være med ham) ble informert om dette og han forbød oss det ikke. (Ibid)

Prevensjon kan innenfor islamsk rettsvitenskap falle både under kategorien forbudt, tillatt og påbudt. Under følger noen eksempler på alle de forskjellige tilfellene.

Det er forbudt å praktisere prevensjon hvis man frykter å ikke kunne forsørge barn på grunn av fattigdom. Koranen beordrer: "Drep ikke deres barn av frykt for fattigdom! Vi vil sørge for dem og dere. Sannelig, å drepe dem er stor synd!" (17:31)

Prevensjon i seg selv er ikke ensbetydende med å drepe barn. Når drap av barn har årsak i "frykt for fattigdom", danner dette et grunnlag for forbudet mot prevensjon dersom samme årsak foreligger.

Det finnes samtidig også gyldige årsaker til prevensjon. Under følger noen av dem:


  1. Om kvinnens helse eller liv er i fare på grunn av graviditet eller fødsel.
  2. Om den andre fødselen kort tid etter den første forårsaker dårlig omsorg og oppvekst for barnet.
  3. Noen kvinner har av medisinske årsaker ikke mulighet til å føde på normal måte. Prevensjon kan i dette tilfelle benyttes for å spare kvinnen for keisersnitt og andre komplikasjoner.
  4. Det tilfellet hvor kvinnen er blitt operert så mange ganger at det ikke er medisinsk forsvarlig med ytterligere operasjoner, er det påbudt (wajib) å bruke prevensjon.
  5. Det er også påbudt (wajib) å bruke prevensjon når fødselen etter en leges (spesialist) vurdering kan utgjøre en seriøs trussel mot kvinnens liv.


Det finnes ingen begrensninger på hvilke prevensjonsmidler som er lovlige, men det er forbudt å anvende midler som kan føre til at kvinnen eller mannen mister reproduksjonsevne. (Kort sammendrag fra Allama Saeedi, Sharh Sahih Muslim: bind 3, s. 873-888)

Og Allah vet best.

Najeeb-ur-Rehman Naz

 

Spørsmål & svar

  • Siste svar
  • Mest leste
  • Høyest rangert

See all..

Jan 29, 2008

Hvordan bes istikhara-bønnen ?

AoA,Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man…
Sep 28, 2007

Beskyttelse mot svart magi

Jeg trenger veiledning og råd når det gjelder beskyttelse mot mennesklig svart magi og…
Jun 05, 2008

Er all mat fra havet halal?

Salaam alekumEr alt i havet halal?for eks,hval,krabbe,cahmpi,reker,blåkjell.noen sier at…

See all..

See all..

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3